Dobro došli na internetske stranice Duhovne stvarnosti

Duhovna stvarnost je kršćanska izdavačka kuća čiji je osnovni projekt izdavanje dnevnog čitanja Biblije »Kruh naš svagdašnji«. »Kruh naš svagdašnji« teži biti duho­vnom hra­nom poje­din­cu, obi­te­lji i zaje­dni­ci, a pomoći će u sva­ko­dne­vnom čita­nju i pro­u­ča­va­nju Bibli­je. Pro­či­taj­te pre­dlo­že­ni ulo­mak iz Bibli­je, a potom i nje­go­vo tuma­če­nje pri­mje­ri­ma iz sva­ko­dne­vnog živo­ta. Jedno­sta­vno i razu­mlji­vo štivo može vas uve­sti u temelj­ne kršćan­ske isti­ne, nahra­ni­ti vam dušu te ispu­ni­ti i osmi­sli­ti život.

Dnevno čitanje Biblije »Kruh naš svagdašnji« za

Što je tvoja strast?

Pročitajte: Psalam 20:7-10

7 Sada znam da Gospod daje pobjedu svom pomazaniku!
Uslišava ga sa svoga svetoga neba
obilnom snagom svoje desnice!
8 Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje,
a mi se utječemo imenu Gospoda Boga našega.
9 Oni posrću i padaju,
a mi stojimo i držimo se uspravno.
10 Gospode, udijeli kralju pobjedu,
usliši nas u dan kada te zazovemo!

Jedni se uzdaju u kola, drugi u konje,a mi se utječemo imenu Gospoda Boga našega.

Psalam 20:8

JEDAN od blagajnika u mojoj banci ima na prozoru sliku Shelby Cobra Roadstera, vrhunskog automobila izrađenog u Ford Motor Companyji. Jednoga dana, dok sam plaćao račune pitao sam ga je li to njegov automobil. »Ne«, odgovorio je, »to je moja strast, moj razlog da ustanem svakoga jutra i odem na posao. Jednog ću ga dana imati.«

Razumijem strast toga mladića. Jedan moj prijatelj posjedovao je Cobru; čak sam ju vozio jednom prilikom! To je opaka mašina! Ali Cobra, kao i sve drugo na ovom svijetu, nije vrijedna življenja. Oni koji se pouzdaju u stvari izvan Boga »posrću i padaju«, piše psalmist (r. 9).

To je zato što smo bili stvoreni za Boga i ništa drugo ne može se s Njim mjeriti – istina koju potvrđujemo svojim iskustvom svakoga dana. Kupujemo ovo ili ono jer mislimo da će nas to usrećiti, ali poput djeteta koje primi desetak božićnih darova ili više, pitamo se: »Je li to sve?« Nešto uvijek nedostaje.

Ništa što ovaj svijet nudi – čak i vrlo dobre stvari – ne zadovoljavaju nas u potpunosti. One donose neki užitak, ali ne zadugo (1 Ivanova 2:17). Doista, »Bog nam ne može dati sreću i mir izvan sebe«, zaključio je C. S. Lewis. »To ne postoji.«

– David H. Roper

Postoji čežnja u svakome srcu koju samo Isus može zadovoljiti.