Naručite »Kruh naš svagdašnji«

Naručite »Kruh naš svagdašnji«Kruh-3d 2013

Ukoliko želite primati tiskani primjerak dnevnog čitanja Biblije »Kruh naš svagdašnji« na vašu kućnu adresu ispunite obrazac svojim osobnim podacima.

 

Dnevno čitanje »Kruh naš svagdašnji« u tiskanom obliku izlazi tri puta godišnje i šalje­mo ga bespla­tno svima koji ga žele čita­ti.

 

Pokrivanje troškova pripreme tekstova i njihovo objavljivanje ovise o vašim milodarima zato vas molimo da nam pomažete u skladu sa vašim mogućnostima.

 

Poštanski broj i mjesto
adresa elektroničke pošte