KOLOVOZ 2015

Ne odgađajte!

Ne odgađajte!

Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život.

Ivan 3:16