LIPANJ 2019

Nove naočale

Nove naočale

Uistinu, Njegova se nevidljiva svojstva, Njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta.

Rimljanima 1:20, K. S.