February 2017

Smijanje u sebi

Smijanje u sebi

Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život.

Ivan 3:16