Dnevno čitanje Biblije - Kruh naš svagdašnji

Isus i veća priča

Isus i veća priča

Mi smo Njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Efežanima 2:10