Gubitak apetita

02 sijecnja

Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje.

1 Petrova 2:2

KAD sam nedavno bila prehlađena, izgubila sam apetit. Cijeli sam dan jela vrlo malo. Voda mi je bila sasvim dovoljna. No, znala sam da neću moći živjeti samo od vode. Morala sam vratiti apetit. Moje je tijelo trebalo hranu.

Kad su se Izraelci vratili iz izgnanstva u Babilon, njihov je duhovni apetit bio vrlo slab. Udaljili su se od Boga i Njegova nauka. Da bi obnovio njihovo duhovno zdravlje, Nehemija je organizirao poduku, a učitelj im je bio Ezra.

Od jutra do podneva Ezra im je čitao Mojsijev zakon i »sav je narod slušao čitanje zakonske knjige« (Nehemija 8:3). Zapravo, njihova je glad bila toliko jaka da su se sljedećeg dana glavari obitelji, svećenici i leviti sastali s Ezrom da pomnije prouče što je napisano u Zakonu (r. 13).

Kad se osjećamo otuđenima od Boga ili smo duhovno slabi, možemo naći duhovnu snagu u Božjoj riječi. »Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje« (1 Petrova 2:2). Zamolite Boga da u vama obnovi želju za zajedništvom s Njime i počnite hraniti svoje srce, dušu i um Njegovom riječju.

– Poh Fang Chia

Dođi do vrela života, žedan i umoran ti;

dođi, tu ima ljepota, miran i sit ćeš biti.

Hranimo se Božjom riječju i bit ćemo jaki
i zdravi u Gospodinu.

Nehemija 8:1-12

1 tada se sabra sav narod jednodušno na slobodnom trgu pred vodenim vratima. Oni zatražiše od književnika Ezre da donese knjigu Mojsijeva Zakona, što ga je bio dao Gospodin Izraelovim sinovima.* 2 Svećenik Ezra donese Zakon prvoga dana sedmoga mjeseca pred skupštinu, pred ljude i žene, i sve koji su ga mogli razumjeti. 3 Od jutra do podne čitao je on iz njega na trgu pred vodenim vratima ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod slušao čitanje zakonske knjige. 4 Književnik Ezra stajao je pritom na podu od drveta, što su ga bili napravili za tu prigodu. Uz njega s desne strane stajali su Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja; s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam. 5 Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio iznad svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod. 6 I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodinu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: »Amen, amen!« I podigoše svoje ruke, prignuše se tada i pokloniše se Gospodinu licem do zemlje. 7 Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu Zakon, a narod je stajao na svom mjestu. 8 Čitali su iz knjige Božjega zakona dio po dio i objašnjavali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.* 9 Potom Nehemija – to jest namjesnik – i Ezra, svećenik i književnik, i leviti koji su poučavali narod rekoše svemu narodu: »Ovaj je dan svet Gospodinu, vašemu Bogu. Ne tugujte i ne plačite!« Sav je narod naime bio udario u plač kad je saslušao sadržaj Zakona. 10 Tada im reče Nehemija: »Idite, uzmite sebi dobro jelo i dobro piće i pošaljite jedan dio i onima koji ne mogu sebi ništa zgotoviti! Jer je ovaj dan svet našemu Gospodinu. Ne tugujte jer je radost u Gospodinu vaša jakost!« 11 Tako su leviti umirivali sav narod, a govorili su: »Budite mirni, ovaj je dan svet! Ne tugujte!« 12 I ode sav narod da jede i pije, da pošalje dijelove i da proslavi veliki dan radosti. Jer su prihvatili ono što im se bilo kazalo.