Pomoć Njegova duha

03 sijecnja

Reklo ti se, čovječe, što je dobro, što Gospodin ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.

Mihej 6:8

MNOGI obilježavaju početak godine obećanjima sebi. Svečano se obvezujemo da ćemo više štedjeti, više vježbati ili manje vremena provoditi pred televizorom ili na internetu. Godinu započinjemo dobrim namjerama, ali nas ubrzo ukorijenjene navike vraćaju na staro. U početku povremeno posrćemo, zatim sve češće i potom cijelo vrijeme. Konačno izgleda kao da odluku nismo niti donijeli.

Umjesto da nastojimo poboljšati sami sebe, bilo bi bolje da se pitamo: »Što Bog želi od mene?« Preko proroka Miheja Bog nam je otkrio da želi da činimo što je dobro, da budemo milostivi i da ponosno hodimo s Njime (r. 8). Sve to ima veze s usavršavanjem duše, a ne sa samousavršavanjem.

Hvala Bogu što se u tome ne moramo oslanjati na vlastitu snagu. Duh Sveti nam može pomoći u duhovnom rastu. U Bibliji čitamo: »Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po Njegovu duhu učvrstite za unutarnjeg čovjeka« (Efežanima 3:16).

Zato, odlučimo na početku nove godine biti sličniji Kristu, a Duh Sveti pomoći će nam da u tome i uspijemo.

– Jennifer Benson Schuldt

Da se dušom pa i tijelom posvetimo službi toj,

s pouzdanjem u Svemoćnog, rado damo život svoj.

Onaj komu pomaže Duh Sveti
već je izvojevao pobjedu.

Mihej 6:3-8

3 »Narode moj, što sam ti učinio, čime sam te ražalostio? Odgovori mi! 4 Ipak sam te izveo iz zemlje Egipta, iskupio te iz kuće ropstva. Poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.* 5 Narode moj, spomeni se što je snovao Balak, moapski kralj, i što mu je odvratio Bileam, Beorov sin, što je bilo od Šitima do Gilgala, da spoznaš Gospodnje milosti.« 6 »S čime ću se približiti Gospodinu, da se prignem pred Bogom u visini? Trebam li mu se približiti sa žrtvama, s telcima od godine? 7 Sviđaju li se Gospodinu tisuće ovnova, deset tisuća potoka ulja? Trebam li dati prvorođenca za svoju opačinu, plod svojega tijela za svoj grijeh?« 8 Reklo ti se, čovječe, što je dobro, što Gospodin ište od tebe: Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom.