Posvojeni

05 sijecnja

U Njemu nas je izabrao prije postanka svijeta…
U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu u svoje sinovstvo.

Efežanima 1:4,5

MOJA žena Marlene i ja smo u braku više od 35 godina. Nikad neću zaboraviti o čemu smo razgovarali kad sam ju upoznao. Rekla mi je da je posvojena u dobi od 6 mjeseci. Kad sam ju pitao želi li znati tko su joj biološki roditelji, odgovorila je: »Moja mama i tata su toga dana mogli odabrati bilo koje dijete, ali oni su odabrali mene.«

Snažan osjećaj pripadnosti i zahvalnosti koji je ona osjećala prema ljudima koji su ju posvojili trebao bi krasiti naš odnos s Bogom. Kao Kristovi sljedbenici, rođeni smo odozgor, od Boga, i posvojeni smo u Božju obitelj. Pavao je napisao: »U Njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred Njim. U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje« (r. r. 4,5).

Pogledajte tijek događaja. Bog nas je odabrao i posvojio. Mi smo Njegovi sinovi i kćeri. Kroz posvojenje ulazimo u potpuno novi odnos s Bogom. On je naš voljeni Otac!

Neka taj odnos potakne naše srce da štujemo Njega – svojega Oca – sa zahvalnošću.

– Bill Crowder

Kada razmišljam kako Bog me ljubi,

te posla Sina da umre za me.

Bog voli svakoga od nas kao da smo jedini.

Poslanica Efežanima 1:3-12

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu. 4 U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim. 5 U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje. 6 Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome. 7 U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. 8 Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti, 9 očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu; 10 da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji. 11 U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje 12 da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista.