Noć kad nitko nije došao

06 sijecnja

Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide.

Matej 6:1

JEDNE zimske večeri skladatelj Johann Sebastian Bach trebao je predstaviti svoju novu skladbu. Došao je u crkvu očekujući da će biti puna, ali nitko nije došao. Ne oklijevajući ni trenutka, rekao je glazbenicima da će svirati kao što su planirali. Zauzeli su svoja mjesta, Bach je podigao dirigentsku palicu i crkvu su ispunili zvuci predivne glazbe.

Ta me je zgoda potaknula na razmišljanje. Kada bi Bog bio jedini čitatelj onoga što pišem, bih li svejedno pisala?

Onima koji se žele baviti pisanjem često savjetuju da zamisle neku osobu i pišu za nju. To ja radim kad pišem tekstove za dnevnu pobožnost. Nastojim misliti na čitatelje Kruha našeg svagdašnjeg i želim napisati nešto što će im se svidjeti, što će razumjeti i što će im pomoći na duhovnom putovanju.

Sumnjam da je pisac »dnevnih pobožnosti«, David, u čijim psalmima tražimo utjehu i ohrabrenje, mislio na »čitatelje«. On je imao na umu jedino Boga. Bilo da je riječ o »pravednosti«, koja se spominje u Evanđelju po Mateju 6:1, umjetničkim djelima ili djelima milosrđa, moramo znati da je to stvar samo između nas i Boga. Nije bitno vidi li to itko drugi. Bitno je da Bog vidi i čuje.

– Julie Ackerman Link

Služite tako da Bog bude zadovoljan.

Evanđelje po Mateju 6:1-7

1 Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima. 2 Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću. 3 Kad daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica, 4 da ostane tvoja milostinja u tajnosti. Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti. 5 Kad se molite, ne budite kao licemjeri! Oni se najradije mole u sinagogama i na uličnim uglovima, da upadnu ljudima u oči. Zaista kažem vam, oni su već primili svoju plaću. 6 Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti. 7 Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle da će biti uslišani zbog svojih mnogih riječi.