Kako ispod, tako iznad

09 sijecanj

Vi ste tome svjedoci. (…) Ostanite u gradu dok ne budete opremljeni snagom odozgo!

Luka 24:48,49

RIMSKO poganstvo Isusova doba učilo je da drevni bogovi na nebu utječu na događaje na zemlji. Ako se Zeus razljutio, sijevale su munje i grmjelo je. »Kako iznad, tako ispod«, glasila je stara uzrečica.

No, Isus je to okrenuo. Poučavao je: Kako ispod, tako iznad. Vjernik se moli i nebo odgovara. Grešnik se kaje i anđeli se raduju. Zadaća je uspješno obavljena i Bog se proslavlja. Vjernik se buni i Duh Sveti je žalostan.

Vjerujem da je to točno. Ipak, to stalno zaboravljam. Zaboravljam da su moje molitve važne Bogu. Zaboravljam da odabiri koje učinim danas vesele ili žaloste Vladara cijelog svemira. Zaboravljam da bih trebao pomagati svome susjedu na putu u vječnost.

Poruku radosne vijesti o Božjoj ljubavi koju je Isus donio u naš svijet možemo donijeti drugima. To je zapovijedio svojim učenicima prije nego što je uzašao na nebo svome Ocu (pročitajte Matej 28:18-20). Mi koji slijedimo Isusa nastavak smo Njegova utjelovljenja i Njegove službe. Zbog toga je Isus došao na zemlju. Prije nego što je otišao, rekao je svojim učenicima da će svoga Duha odozgor poslati dolje
(r. 48). Nije nas ostavio same. Ispunio nas je silom da možemo dotaći živote ovdje dolje i tako utjecali na vječnost.

– Philip Yencey

Uzašao si pred našim očima i vratili smo se tugujući da bismo te otkrili u svojim srcima. – Augustin

Evanđelje po Luki 24:44-53

44 On im reče: »Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: Sve se treba ispuniti što stoji napisano o meni u Mojsijevu zakonu, kod Proroka i u Psalmima.« 45 Tada im otvori um da razumiju Pismo. 46 Zatim nastavi: »Tako stoji pisano: Mesija treba trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih. 47 U njegovo ime treba biti propovijedano obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. 48 Vi ste tome svjedoci. 49 Evo, ja ću poslati obećanje svojega Oca na vas. Ostanite u gradu dok ne budete opremljeni snagom odozgo!« 50 On ih izvede prema Betaniji, podiže svoje ruke i blagoslovi ih. 51 I blagoslivljajući ih rastade se od njih i bi odnesen na nebo. 52 Oni padoše ničice i pokloniše se. 53 Tada se s velikom radošću vratiše u Jeruzalem. Bili su uvijek u Hramu i slavili su Boga.