Putovanje započinje

11 sijecanj

Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje.

2 Korinćanima 5:17

NA današnji dan prije osamdeset i jednu godinu devetogodišnji dječak zamolio je Isusa da bude spasitelj njegova života. Njegova je majka zapisala u dnevnik: »Započelo je Clairovo putovanje.«

Clair – moj otac – već osam desetljeća slijedi Krista. Pamti dan kada je kao dječak krenuo na to putovanje. No duhovni rast traje cijeloga života. To se ne događa odjednom. Pa kako onda novoobraćenik hrani svoju vjeru i nastavlja rasti? Ovo su neke stvari koje sam tijekom godina uočila u životu svoga oca.

Redovito čita Bibliju da bi bolje upoznao Boga, a molitva je neizostavni dio njegova života (pročitajte 1 Ljetopisa 16:11; 1 Solunjanima 5:17). Čitanja Božje riječi i molitva pomažu nam da budemo sve bliže Bogu i odupremo se kušnjama (pročitajte Psalam 119:11; Matej 26:41; Efežanima 6:11; 2 Timoteju 3:16,17; 1 Petrova 2:2). Tada Duh Sveti u životu vjernika, koji je život predao Bogu, započinje donositi »plod Duha« (Galaćanima 5:22,23). Ljubav prema Bogu pokazujemo svjedočenjem i služenjem.

Duhovno putovanje moga oca se nastavlja, a jednako tako i naše. Prednost je imati odnos u kojemu rastemo »u milosti i spoznaji našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista!« (2 Petrova 3:18)

– Cindy Hess Kasper

Spasenje je čudo trenutka; rast je trud cijeloga života.

Druga Petrova posl. 1:5-11

5 I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, 6 spoznaju suzdržljivošću, suzdržljivost strpljivošću, strpljivost pobožnošću, 7 pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. 8 Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. 9 Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. 10 Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo, ne ćete nikada pasti. 11 Tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.