Spokoj

14 siječanj

Više si radosti dao mome srcu nego njima u doba žetve.

Psalam 4:8

MA koliko se trudili – namještali se, okretali, premještali i tukli jastuk – nekada jednostavno ne možemo zaspati. Nakon niza dobrih savjeta o tome kako noću bolje spavati, autor novinskog članka zaključio je da »pravilan način spavanja« naprosto ne postoji.

Cijeli je niz razloga zašto ne spavamo i zašto u vezi s mnogima od njih ne možemo ništa učiniti. No, nekada je neželjena budnost posljedica nemira, briga ili osjećaja krivnje. U tim nam trenucima može pomoći primjer Davida u
4. psalmu. Zazvao je Boga i molio ga da čuje njegovu molbu (r. 2). Bio je siguran da će ga Bog »uslišati kad Ga zazove« (r. 4). David i nama poručuje: »Razmišljajte u svojim srcima, na postelji svojoj, i šutite« (r. 5). Usmjerimo svoje misli na dobrotu, milosrđe i ljubav Božju za ovaj svijet, za one koje volimo i za sebe, i to će nam pomoći da se pouzdamo u Njega (r. 6).

Bog nam želi pomoći da sami ne rješavamo svoje probleme već vjerujemo da će On to učiniti. On može staviti »radost« (r. 8) u moje srce. Zato »spokojno zaspim čim legnem, samo mi Ti, Gospode, daješ živjeti u sigurnosti« (r. 9).

– Dave Egner

Kad mir mi nebeski proniče svu grud,

ma prijetile bure i grom,

ja ipak ću pjevati u vjeri posvud:

»Dobro mi je u Gospodu mom!«

Kad ne možemo zaspati, Bog će nam dati odmor.

Psalam 4

2 Kad ti zavapim, usliši me, Bože, pravednosti moja! Ti si mi pomogao u tjeskobi. Smiluj mi se i usliši moju molitvu! 3 Sinovi čovječji, dokle ćete sramotiti moju čast, zašto ljubite prijevaru i tražite laž? 4 Znajte, Gospod počašćuje svoga miljenika. Gospod će me uslišati kad ga zazovem. 5 Dršćite i ne griješite. Razmišljajte u svojim srcima, na postelji svojoj, i šutite. 6 Prikažite žrtve pravedne i pouzdajte se u Gospoda! 7 Mnogi kažu: »Tko će nam donijeti dobro?« Obasjaj nas, Gospode, svjetlom svoga lica. 8 Više si radosti dao mome srcu nego njima u doba žetve, kad obilno rodi njihovo žito i mlado vino. 9 Spokojno zaspim čim legnem, samo mi ti, Gospode, daješ živjeti u sigurnosti.