Mali šator

16 sijecanj

Bogu se svidjelo nastaniti u Njemu svu puninu.

Kološanima 1:19

ZA vrijeme povijesne evangelizacije Billyja Grahama 1949. u Los Angelesu, veliki šator u koji je stalo više od 6000 ljudi svake je večeri tijekom 8 tjedana bio dupkom pun. Pokraj velikog bio je mali šator za savjetovanje i molitvu. Cliff Barrows, dugogodišnji glazbeni direktor i Grahamov bliski prijatelj i suradnik, je rekao: »Stvarni posao naviještanja Evanđelja obavljao se u ‘malom šatoru’.« Ondje su se ljudi molili na koljenima prije i tijekom svakoga evangelizacijskog sastanka. Pearl Goode, stanovnica Los Angelesa, bila je srce tih molitvenih sastanaka i još mnogih koji su uslijedili.

U svome pismu apostol Pavao uvjerava Kristove sljedbenike u Kolosima da se on i njegovi suradnici uvijek mole za njih (pročitajte Kološanima 1:3,9). Na kraju spominje Epafru, osnivača crkve u Kolosima koji se »jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja« (4:12).

Neki su ljudi dobili zadaću naviještanja Evađelja »u velikom šatoru«. No Bog nam je svima, kao Epafri i Pearli Goode, dao prednost da klečimo u »malom šatoru« i u molitvi dovodimo druge pred Božji tron.

– David McCasland

Molitve svih vjernih nas što se nebu nose,

na oltar pred Gospoda one se prinose.

Tu za nas Krist je spas, pomiritelj vjerni

svojih slugu smjernih.

Molitva nije pripremanje za posao, ona jest posao.

Posl. Kološanima 1:1-12; 4:12

1 Pavao, apostol Krista Isusa po Božjoj volji, i brat Timotej 2 svetima u Kolosama i braći vjernicima u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega. 3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, i molimo svagda za vas, 4 čuvši za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav prema svima svetima 5 zbog nade koja vam je pohranjena na nebesima. Za nju ste prije čuli kad vam je bila naviještena istina evanđelja 6 koje je došlo k vama te je plodno i raste, kako u svemu svijetu tako i kod vas, od onoga dana kad čuste i upoznaste Božju milost i istinu. 7 To ste naučili od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni Kristov služitelj. 8 On nam je javio o vašoj ljubavi u Duhu. 9 Zato mi, od onoga dana kad to čusmo, ne prestajemo za vas moliti i prositi da se ispunite poznavanjem Božje volje, u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti. 10 Molimo Gospodina da živite dostojno njega te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u poznavanju Boga, 11 ojačani svakom snagom po sili njegove slave, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću. 12 Zahvaljujemo Ocu koji nas čini sposobnima da budemo subaštinici svetih u svjetlosti.
12 Pozdravlja vas vaš Epafra, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama da stojite savršeni i ispunite sve što je Božja volja.