Dotjerani

18 sijecanj

A onome koji vas može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti pred svoju slavu.

Judina 1:24

OBUĆI našu djecu za crkvu uvijek je bio veliki problem. Deset minuta nakon što bi dotjerani ušli u crkvu, naš bi mali Matthev izgledao kao da nema roditelje. Pomahnitalo bi jurio hodnikom, nakrivljenih naočala, odvezanih cipela, košulja bi mu virila iz hlača, a komadići keksa krasili bi mu odjeću. Prepušten samomu sebi, izgledao je grozno.

Pitam se ne izgledamo li i mi nekada tako. Nakon što nas je Krist obukao u svoju pravednost, često odlutamo i živimo kao da ne pripadamo Bogu.

Zato nam Judino obećanje da nas Isus »može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima« (r. 24) daje nadu.

Što nas može spriječiti da izgledamo kao da nemamo nebeskog Oca? Prepustimo li se vodstvu i sili Duha Svetoga, On će nas sačuvati da ne posrnemo. Zamislite kako bi besprijekoran bio naš život kad bismo se hranili Njegovom riječju i kad bi dopustili da nas posveti čisteći nas »vodenom kupelju i riječju« (Efežanima 5:26).

Isus obećaje da će uzeti naše živote pune spoticanja i padova i neokaljane nas predstaviti svome Ocu. Sve više ćemo izgledati kao djeca Kralja dopustimo li da nas On voli i brine se za nas.

– Joe Stowell

Da biste odražavali prisutnost Oca,
morate se osloniti na Sina.

Judina poslanica 1:20-25

20 A vi, ljubljeni, izgrađujte sebe svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome! 21 Čuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za vječni život! 22 Budite milosrdni prema onima koji još oklijevaju! 23 Druge otimajte ognju i spašavajte ih! Trećima iskazujte milosrđe u strahu! Čuvajte se odjeće koja je tijelom okaljana! 24 A onome koji vas može sačuvati od pada i postaviti vas neokaljanima i u velikoj radosti pred svoju slavu: 25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, našemu Gospodinu, slava, veličanstvo, vlast i moć prije svakog vijeka i sad i u sve vijeke! Amen.