Veličina

20 sijecanj

Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga.

Marko 10:43

NEKI se ljudi osjećaju kao mali kamenčići izgubljeni u bezdanu ogromnog kanjona. No, bez obzira na to koliko se beznačajnima smatramo, Bog nas može upotrijebiti.

Početkom 1968. godine Martin Luther King Jr. je u propovijedi citirao Isusove riječi o služenju iz Evanđelja po Marku. Zatim je rekao: »Svatko može biti velik jer svatko može služiti. Da biste služili, ne morate završiti fakultet. Ne morate znati književni jezik da biste služili. Ne morate znati ništa o Platonu i Aristotelu da biste služili… Morate samo imati srce puno milosrđa koje pokreće ljubav.

Kad su se Isusovi učenici prepirali o tome tko će dobiti viši položaj u nebu, On im je rekao: »Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga; i tko hoće biti prvi među vama, taj neka bude svima sluga! I Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da da svoj život u otkup za mnoge« (r. r. 43-45).

Pitam se što je s nama? Je li takvo i naše shvaćanje veličine? Služimo li radosno i činimo li stvari koje ostaju nezamijećene? Je li svrha našeg služenja da ugodimo Bogu ili da nam drugi plješću. Ako smo voljni biti sluge, naši će životi pokazivati na Onoga koji je zaista velik.

– Vernon Grounds

Bože, uzmi život moj, neka bude posve Tvoj.

Ruke moje dane sve, naum Tvoj da ostvare.

Male stvari učinjene u Kristovo ime su velike stvari.

Evanđelje po Marku 10:35-45

35 Tada pristupiše k njemu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, i zamoliše: »Učitelju, htjeli bismo da nam ispuniš jednu molbu.« 36 On ih upita: »Što želite od mene?« 37 Oni ga zamoliše: »Daj da u tvojoj slavi jedan od nas sjedne s tvoje desne, drugi s tvoje lijeve!« 38 Isus im odvrati: »Ne znate što molite. Možete li piti kalež koji ja pijem, ili krstiti se krštenjem koje ja primam?« 39 Oni mu odgovoriše: »Možemo.« Isus im odvrati: »Kalež koji ja pijem vi ćete piti i krštenje koje ja primam i vi ćete primiti; 40 ali mjesto s moje desne ili s lijeve ne mogu ja dati; ono pripada onima za koje je pripravljeno.« 41 Kad doznaše to druga desetorica, razljutiše se na Jakova i Ivana. 42 Isus ih zato dozva k sebi i reče im: »Znate, neznabožački vladari vladaju nad svojim narodima i velikaši čine da oni osjete njihovu moć. 43 Među vama neka ne bude tako. Tko hoće biti velik među vama, taj neka bude vaš sluga; 44 i tko hoće biti prvi među vama, taj neka bude svima sluga! 45 I Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i da dâ svoj život u otkup za mnoge.«