Gaz

23 sijecanj

Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme! Svu svoju brigu prebacite na Njega, jer se On brine za vas!

1 Petrova 5:6,7

U 19. stoljeću brodovi su često bili opasno pretovareni, zbog čega su mnogi potonuli, a posada se utopila. Da bi se izbjegla ta opasna praksa, 1875. godine britanski političar Samuel Plimsoll izborio se za donošenje zakona prema kojemu je na boku svakog broda morala biti nacrtana linija do koje je brod smio potonuti nakon utovara. Gaz ili »teretna vodena linija«, poznata i kao Plimsollova crta, i danas se nalazi na boku svakog broda.

Nekada, kao što je slučaj s brodovima, naš nam se život čini pretovaren strahom, sukobima i tugom. Nekada imamo osjećaj da ćemo potonuti. U tim je trenucima dobro sjetiti se da nismo bespomoćni. Imamo nebeskog Oca koji je pripravan da ponese naš teret. Apostol Petar je rekao: »Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme! Svu svoju brigu bacite na Njega, jer se On brine za vas!« (r. r. 6,7) On može riješiti sve ono što nas pritišće.

Premda se kušnje života mogu činiti kao teret pretežak da bismo ga nosili, možemo biti potpuno sigurni da nas naš nebeski Otac jako voli i zna koliki nam je ‘gaz’, koliko tereta možemo nositi. Što god nas snašlo, On će nam pomoći da to podnesemo.

– Bill Crowder

Možda će nas Bog povesti na uzburkano more da bi produbio naše pouzdanje u Njega.

Prva Petrova posl. 5:5-9

5 Vi mlađi, pokoravajte se starijima! A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima, jer se »Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.« 6 Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme! 7 Svu svoju brigu prebacite na njega, jer se on brine za vas! 8 Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti. 9 Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu!