Gdje si bio dosad?

24 sijecanj

Ili kako će vjerovati u Onoga o kome nisu čuli?
A kako će čuti bez propovjednika?

Rimljanima 10:14

EGERTON Ryerson Young bio je misionar Salteauxima, jednoj skupini plemena Čipeva u Kanadi 1700. godine. Poglavica plemena bio je zahvalan Youngu što im je donio radosnu vijest o Kristu, naglasivši da to prvi put čuje sad kad je već star. Budući da je znao da je Bog Youngov nebeski Otac, poglavica je rekao: »Znači li to da je On i moj Otac?« Kad je misionar rekao »da«, mnoštvo koje se okupilo počelo je glasno klicati, ali poglavica je nastavio: »Pa, ne želim biti grub, ali čini mi se… da ti je trebalo puno vremena… da to kažeš svom bratu u divljini.« Bila je to primjedba koju Young nikada nije zaboravio.

Često sam nezadovoljan krivudanjima u svome životu, mislim pritom na ljude koje sam mogao doseći samo da sam… Tada me Bog podsjeća da pogledam oko sebe i vidim mnoštvo onih koji nikada nisu čuli o Isusu. U tom se trenutku sjetim da gdje god jesam mogu posvjedočiti: »… jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji Ga zazivaju. Jer ‘tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen’« (Rimljanima 10:12,13).

Sjetite se da vaša priča nije bilo kakva priča – to je najbolja priča ikad ispričana.

– Randy Kilgore

Prenijeti Radosnu vijest je kao kad jedan prosjak kaže drugom prosjaku gdje će naći kruh.

Poslanica Rimljanima 10:11-15

11 Jer kaže Pismo: »Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti.« 12 Zaista, nema razlike između Židova i Grka; jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju. 13 Jer »tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.« 14 Kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruju? Ili kako će vjerovati u onoga o kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika? 15 A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano: »Kako su krasne noge onih koji navješćuju dobro!«