Velika očekivanja

29 sijecanj

Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu.

Filipljanima 1:20

JEDNOM sam pitao dušobrižnika koji je najčešći razlog zbog kojeg ljudi dolaze k njemu. Bez oklijevanja je rekao: »Korijen mnogih problema su neispunjena očekivanja; ako se to ne riješi, prerast će u ljutnju li ogorčenost.«

Kad nam je jako dobro lako je očekivati da ćemo se naći na dobrom mjestu, okruženi ljudima koji nas vole i poštuju. No život ima načine da sruši ta očekivanja. Što tada?

Zatočen u Rimu i napadan od drugih vjernika koji ga nisu voljeli (r. r. 15,16), Pavao je ostao iznenađujuće optimističan. On je to vidio kao novo misijsko polje koje mu je Bog dao. Dok je bio u kućnom pritvoru, svjedočio je stražaru o Kristu i na kraju je Evanđelje dospjelo do Cezara. Pa čak i ako su njegovi protivnici propovijedali Evanđelje iz krivih pobuda, govorilo se o Kristu i Pavao je bio sretan (r. 18).

Pavao nikad nije očekivao da će biti na odličnom mjestu i da će ga ljudi voljeti. Prema njegovim riječima, jedino njegovo očekivnje bilo je »da će se… proslaviti Krist» (r. 20) u njegovom tijelu. On nije bio razočaran.

Ako je naše očekivanje da oni oko nas vide Krista bez obzira gdje smo ili s kim smo, naše će se očekivanje ispuniti, čak i nadmašiti, i Krist će se proslaviti.

– Joe Stowell

Neka vaše jedino očekivanje bude da proslavite Krista
ma gdje i ma s kime bili.

Poslanica Filipljanima 1:12-21

12 A hoću da znate, braćo, da je moje sadašnje stanje čak pomoglo napretku evanđelja, 13 tako da se razglasilo po svem pretoriju i među ostalima da ja nosim okove zbog Krista. 14 I većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, usuđuje se još revnije, bez straha navješćivati Riječ. 15 Jedni doduše propovijedaju Krista iz zavisti i svađe, a drugi od dobre volje. 16 Ovi iz ljubavi, znajući da ležim radi obrane evanđelja. 17 A oni iz prkosa navješćuju Krista, neiskreno, da jače pritegnu moje okove. 18 Što dakle? Dok se na svaki način propovijeda Krist, bilo himbeno bilo iskreno, ja se tome radujem, a i radovat ću se. 19 Znam naime da će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista. 20 Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. 21 Doista, meni je život Krist, a smrt dobitak.