Dragocjena u Božjim očima

30 sijecanj

Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika Njegovih.

Psalam 116:15

KAO odgovor na vijest da je umro naš zajednički prijatelj, mudar kršćanin koji je poznavao Gospodina poslao mi je ovaj redak iz Biblije: »Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika Njegovih« (r. 15). Živa vjera našeg prijatelja bila je glavna značajka njegova života i znali smo da je u kući svoga nebeskog Oca. I njegova je obitelj bila u to sigurna, ali ja sam vidio samo njihovu tugu. Moramo suosjećati s onima koji su doživjeli gubitak i tuguju.

Redak koji smo pročitali govori o tome kako Bog vidi smrt našeg prijatelja. Nešto »dragocjeno« znači nešto vrlo vrijedno. No, ovdje je riječ o još dubljem značenju. Postoji nešto u smrti pobožnika što nadilazi našu žalost zbog toga što više nisu s nama.

»Dragocjena (važna i vrijedna) je u očima Gospodina smrt pobožnika (onih koje voli) Njegovih«. Drugi slobodan prijevod kaže: »Oni koje voli su mu jako dragocjeni i ne pušta ih da samo tako umru«. Bog nije neozbiljan kad je u pitanju smrt. Čudo Njegove milosti i sile je da vjernicima gubitak života na zemlji donosi i veliki dobitak.

Danas znamo samo nešto, ali jednog ćemo dana znati i razumjeti sve.

– David McCasland

Vjera gradi mostove preko ponora smrti.

Psalam 116

1 Ljubim Gospoda; jer čuje vapaj moje molitve. 2 Jer prignu k meni uho svoje u dane kada ga zazvah. 3 Okovi smrti stegoše me, spopadoše me tjeskobe Podzemlja; u tugu i žalost upadoh. 4 Tada zazvah ime Gospodnje: »O, Gospode, spasi život moj!« 5 Milostiv je Gospod i pravedan; Bog je naš sažaljiv. 6 Čuva Gospod jednostavne: bijedan sam bio, on me spasi. 7 Vrati se, dušo moja, u svoj mir, jer ti Gospod učini dobro! 8 On izbavi moj život od smrti, moje oči od suza, noge moje od pada. 9 Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih. 10 Vjerovah i kada rekoh: »Veoma sam žalostan!« 11 Pomišljah u svojoj tjeskobi: »Svaki je čovjek lažac.« 12 Kako da uzvratim Gospodu za sve dobro što mi učini? 13 Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Gospodnje. 14 Izvršit ću Gospodu zavjete svoje pred svim narodom njegovim. 15 Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pobožnika njegovih. 16 O, Gospode, tvoj sam sluga, sluga sam tvoj, sin sluškinje tvoje. Ti si odriješio okove moje. 17 Tebi ću prinijeti žrtvu hvale i zazvat ću ime Gospodnje. 18 Izvršit ću Gospodu zavjete svoje pred svim narodom njegovim, 19 u dvorima kuće Gospodnje, usred tebe Jeruzaleme! Aleluja!