Važna zapovijed

04 veljaca

Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom!

Marko 12:30

KAD je pismoznanac pitao Isusa koja je prva i najvažnija od svih zapovijedi, On je odgovorio: »Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom!« (r. 30) U tim je riječima Isus sažeo sve što Bog traži od nas.

Pitam se kako mogu naučiti voljeti Boga svim srcem, dušom i umom. Neal Plantinga osvrnuo se na neznatnu nadopunu te novozavjetne zapovijedi. U Ponovljenom zakonu, naime, piše: »Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!« (6:5) Isus je dodao »svom pameti«. Plantinga objašnjava: »To znači da trebamo ljubiti Boga svime što imamo i svime što jesmo. Svime.«

To u potpunosti mijenja naš način gledanja. Dok učimo svime voljeti Boga, počinjemo svoje nevolje vidjeti kao što ih je Pavao vidio. »Jer naša sadašnja laka nevolja«, kako je Pavao opisao svoje nevolje, »donosi nam obilnu vječnu slavu koja sve nadvisuje« (2 Korinćanima 4:17).

U naprednoj školi molitve, gdje osoba voli Boga cijelim svojim bićem, sumnje i nevolje ne nestaju, ali njihov utjecaj slabi. »Mi ljubimo Boga jer je On nas najprije ljubio«
(1 Ivanova 4:19) i naša pitanja uzmiču dok učimo pouzdavati se u Njegovu dobrotu.

– Philip Yancey

Najdragocjeniji dar koji možemo dati Bogu je onaj koji Mu moramo dragovoljno dati – svoju ljubav.

Evanđelje po Marku 12:28-34

28 Jedan od pismoznanaca slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je zgodno odgovorio. I on pristupi i zapita ga: »Koja je prva od svih zapovijedi?« 29 Isus odgovori: »Prva glasi: Čuj, Izraele, Gospodin, naš Bog, jest jedini. 30 Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom! 31 Druga glasi: Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od tih nema.« 32 Tada mu reče pismoznanac: »Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga. 33 Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: to je vrednije od svih paljenica i žrtava.« 34 Kad vidje Isus kako pametno odgovori, reče mu: »Nisi daleko od Božjega kraljevstva.« Otada se ne usudi više nitko zapitati ga što.