Pogreška

08 veljaca

Ako se tko nehotice ogriješi o bilo koju Jahvinu zapovijed… neka prinese Jahvi… jednoga junca bez mane.

Levitski zak. 4:2,3 (K. S.)

KAD sam našeg unuka Alexa vozio kući nakon što je kod nas bio u posjetu, promet je bio vrlo gust. Brzi automobili prepriječili su mi put do naplatne kućice, prisiljavajući me da prođem kroz izlaz za automobile koji imaju ENC, a koji ja nisam imao. Unuk mi je rekao da će kamera snimiti ragistarsku tablicu mojeg automobila i možda ću morati platiti kaznu. Bio sam ljut jer ću morati platiti kaznu iako to nisam učinio namjerno.

Za drevne je Židove kršenje Božjeg zakona, čak i zbog neznanja, smatrano vrlo ozbiljnim. Stari zavjet priznao je i odredio odgovarajuću žrtvu čak za nenamjeran grijeh: »Ako se tko nehotice ogriješi o bilo koju Jahvinu zapovijed… neka prinese Jahvi… jednoga junca bez mane« (r. r. 2,3).

Starozavjetne žrtve nisu bile samo podsjetnik da pogreške, slučajno učinjeno zlo, imaju posljedice. One su dane u očekivanju da će Bog u svojoj milosti naći način da okajemo i pogreške kojih nismo svjesni. Učinio je to tako što je Isus umro umjesto nas. Božja milost je veća nego što možemo zamisliti!

– Dennis Fisher

Kristova krv i pravednost, to moj je ukras i vrijednost.

Na sudu s tim ću uspjet moć, pred Boga kad ću morat doć.

Milost je dobiti što ne zaslužujemo.
Milost je i ne dobiti što zaslužujemo.

Levitski zakonik 4:1-3

1 Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2 »Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako se netko nehotice ogriješi o koju god Gospodnju zapovijed i nešto učini što je zabranjeno, onda vrijede ovi propisi: 3 Ako pomazani svećenik učini grijeh, po kojemu krivnja pada i na narod, to će on žrtvovati Gospodinu za grijeh što ga je učinio junca bez pogrješke kao žrtvu za grijeh!

Poslanica Rimljanima 3:21-26

21 A sad se bez Zakona očituje Božja pravda, posvjedočena od Zakona i od Proroka. 22 To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike. 23 Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. 24 Opravdavaju se besplatno njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu. 25 Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu, po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu. 26 U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa.