Sačuvati jedinstvo

09 veljaca

Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!

Efežanima 4:3 (K. S.)

ČOVJEK koji je preživio brodolom pronađen je nakon nekoliko godina na pustom otoku. Spasitelji su bili iznenađeni kad su ugledali tri kolibe. Čovjek im je pokazao prvu i rekao: »Ova je moj dom, to je moja crkva.« Tada je pokazao na treću kolibu i rekao: »A ono tamo moja bivša crkva.« Možda će nam se ta priča činiti smiješnom, ali ona pokazuje potrebu za jedinstvom vjernika.

U vrijeme apostola Pavla crkvu u Efezu činili su i bogati i siromašni, Židovi i pogani, muškarci i žene, gospodari i robovi. A gdje postoje razlike, postoje i podjele. Pavao je jedinstvo među vjernicima smatrao vrlo bitnim. Zato ponovo pogledajte što je o tome rekao u Poslanici Efežanima 4:3: »Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!« Jedinstvo već postoji jer vjernici dijele jedno tijelo, jedan Duh, jednu nadu, jednog Gospodina, jednu vjeru, jedno krštenje i jednoga Boga i Oca sviju (r. r. 4-6).

Kako možemo »sačuvati jedinstvo«? Tako što svoja različita uvjerenja i mišljenja iskazujemo ponizno, blago i strpljivo (r. 2). Duh će nam dati snagu da se s ljubavlju odnosimo prema onima s kojima se baš ne slažemo.

– Albert Lee

Bože, pomozi nam da naš život i služba budu slika jedinstva Oca, Sina i Duha gore na nebu. Ispuni nas rodovima Duha da volimo druge kao što ih ti voliš. Jedinstvo vjernika rezultat je jedinstva s Kristom.

Poslanica Efežanima 4:1-6

1 Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, 2 sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi. 3 Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira. 4 Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva. 5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.