Pokriti rupe

20 veljaca

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven.

Psalam 32:1

KRAJEM svibnja 2010. tropska oluja Agatha pogodila je Srednju Ameriku, izazvala strašne prolome oblaka i klizanje tla. Kad je oluja prestala, u predgrađu Guatemala Cityja obilne su podzemne vode izazvale iznenadno propadanje tla i nastala je rupa duboka 67 metara u koju su propali električni stupovi i jedna trokatnica.

Iako takvo iznenadno propadanje tla i nastanak rupa mogu biti vrlo opasni, najraširenije i najopasnije rupe su one koje nastaju u ljudskom srcu. Kralj David je dobar primjer toga.

Naizgled se Davidov život činio stabilnim, ali njegov unutarnji život bio je na krhkim temeljima. Nakon što je počinio preljub i naredio ubojstvo, David je bio siguran da je uspješno sakrio svoje grijehe (pročitajte 2 Samuelova 11 – 12). No, Bog mu nije dao mira. Nakon što ga je prorok Natan suočio s onime što je učinio, David je shvatio da je grijeh u njegovu životu potkopao temelje njegova duhovnog života. Da bi spriječio daljnje propadanje, David je priznao grijeh Bogu (Psalam 32:5). Bog je pokrio njegov grijeh i dao mu radost oproštenja.

I mi ćemo doživjeti Božju milost kad Mu priznamo svoje grijehe. On će nam oprostiti i pokriti naše duhovne rupe.

– Marvin Williams

Kad u pokajanju otkrijemo svoje grijehe,
Bog će ih pokriti svojom pravednošću.

Psalam 32:1-5

1 Blago onome komu je oproštena opačina, komu je grijeh izbrisan! 2 Blago čovjeku kojemu Gospod ne uračunava krivnje i u čijem duhu nema prijevare! 3 Dok sam šutio, sahnuše moje kosti, jecao sam cijeli dan. 4 Jer dan i noć ležala je teško na meni tvoja ruka, kao na ljetnoj pripeci trošila se moja snaga. 5 Tada priznah tebi svoj grijeh i ne zatajih svoju krivnju. Rekoh: »Priznat ću Gospodu svoje opačine!« I tada si oprostio krivnju mojega grijeha.