Strategija prazne utvrde

24 veljaca

Gle, ja sam Gospodin, Bog svega tijela. Je li mi što nemoguće?

Jeremija 32:27

U kineskom povijesnom romanu Three Kingdoms (Tri kraljevstva) pisac Lou Guanzhonga opisuje »strategiju prazne utvrde«, korištenje obratne psihologije da bi se prevario neprijatelj. Kad je vojska od 150.000 ratnika Kraljevstva Wei došla do Xichenga, koji je branilo samo 2500 vojnika, našli su širom otvorena gradska vrata i vojnog stratega Zhuge Lianga kako svira citru, a dvoje djece kako sjede pokraj njega. General Weia, zatečen onime što je vidio i vjerujući da je riječ o zasjedi, naredio je potpuno povlačenje.

U Bibliji nalazimo još jedan primjer neobične vojne strategije. U 7. poglavlju Knjige o Sucima Bog je rekao Gideonu da uzme 300 ljudi, trube i vrčeve u kojima su bile zapaljene luči i napadne neprijatelje koji »su se utaborili u ravnici u tako velikom broju kao skakavci« (r. 12). Jesu li Izraelci mogli pobijediti? Ljudski gledano ne. Nisu imali ni dovoljno vojnika niti oružje. Ali imali su nešto što im je išlo u prilog, a to je bilo sve što su trebali. Imali su Božje obećanje: »S tri stotine ljudi koji su laptali vodu izbavit ću vas i predat ću ti u ruke Midjance« (r. 7). I ishod je bila pobjeda!

Muče li vas problemi? Bog je obećao: »Gle, Ja sam Gospodin, Bog svega tijela. Je li mi što nemoguće?« (Jeremija 32:27).

– Poh Fang Chia

S Bogom je sve moguće.

Knjiga o Sucima 7:2-8

2 Tada reče Gospodin Gideonu: »Vojska što je imaš uza se odveć je mnogobrojna a da bih dao Midjance u njezine ruke. Inače bi se Izrael mogao hvaliti nasuprot meni: Vlastitom sam snagom sebi pomogao. 3 Zato reci ljudima: Tko se boji i koga je strah neka se vrati i neka odstupi od gore Gileada!« I vratiše se od čete dvadeset i dvije tisuće ljudi, a deset tisuća ljudi ostade. 4 A Gospodin reče Gideonu: »Četa je još uvijek previše mnogobrojna. Odvedi je na vodu! Tamo ću ti je prebrati. Za koga ti reknem: Ovaj ide s tobom, taj neka ide s tobom! A za koga ti reknem: Ovaj ne ide s tobom, taj neka ne ide s tobom!« 5 Nakon što je ljude bio odveo na vodu, reče Gospodin Gideonu: »Svakoga koji lapće vodu jezikom, kao što lapću psi, toga stavi na stranu; tako i svakoga koji klekne na koljena dok pije!« 6 Tada je iznosio broj onih koji su vodu laptali rukom k ustima tri stotine ljudi. Ostali ljudi klekoše svi na koljena da piju vodu. 7 I reče Gospodin Gideonu: »S tri stotine ljudi koji su laptali vodu izbavit ću vas i predat ću ti u ruke Midjance. Svi drugi neka se vrate; svaki svojoj kući!« 8 Kad su uzeli sebi brašnjenice za ljude i njihove trube, otpusti sve Izraelce, svakoga svojoj kući. Samo tri stotine ljudi zadrža. Tabor Midjanaca bio je pod njim u ravnici.