Veliki izvor

28 veljaca

Nego voda što ću mu Ja dati, bit će u njemu
izvor vode što teče u vječni život.

Ivan 4:14

NAJVEĆI izvor u Michiganu nalazi se daleko na sjeveru, u Nacionalnom parku Palms Book State Park. To je jezero oko 12 metara duboko i 91 metar široko, a Indijanci su ga nazvali »Kitch-iti-kipi« ili »Velika hladna voda«. Danas je izvor poznat kao The Big Spring (Veliki izvor). Na dnu jezera nalaze se izvori iz kojih nadire više od 37.000 litara vode u minuti. Voda prolazi kroz stijene i diže se na površinu. Zanimljivo je i to da je temperatura vode uvijek 7˚C, što znači da se uprkos vrlo oštrim zimama u tom dijelu Michigana jezero nikad ne smrzne. Turisti mogu tijekom cijele godine uživati u obilju vode koja izvire iz Velikog izvora.

Kad je Isus susreo ženu na Jakovljevu studencu, govorio joj je o drugom izvoru vode koji će uvijek utažiti žeđ. No nije govorio o studencu, izvoru, rijeci ili jezeru. Rekao je: »A tko pije vode koju ću mu Ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu Ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život« (r. 14).

Osvježenje koje nam nudi Isus veće je od osvježenja bilo kojeg izvora. Možemo biti zadovoljni jer će sam Isus, Voda života, utažiti žeđ. Slavite Boga jer je Isus izvor koji nikada ne presušuje.

– Bill Crowder

Dođi do izvora zdravog, tebi će zdravlje dati.

Gledaj kako teče bistro, pij za spas svoj vječiti.

Jedini koji doista gasi žeđ je Isus – Živa voda.

Evanđelje po Ivanu 4:7-14

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«