Isusova ljubav

02 ozujak

Noseći svoj križ, izađe Isus na mjesto koje se zove Lubanja, a hebrejski Golgota. Ondje Ga raspeše.

Ivan 19:17,18

BILO je to malo neobično, ali u jednom sam danu triput čula istu pjesmu. U rano poslijepodne bila sam u domu umirovljenika i slušala pjevanje crkvenih pjesama. Kao dio molitve na kraju druženja jedan od štićenika doma je rekao: »Pjevajte sa mnom Da, moj Isus ljubi me

Navečer sam bila na skupu mladih koji su pjevali istu pjesmu udarajući ritam rukama i nogama. Kada sam se vratila kući, na telefonskoj sekretarici dočekala me je snimka moje dvoipolgodišnje pranećakinje koja je nježnim glasićem pjevala Ja sam slab, al’ Ti si jak. Ljudi u devedesetima, tinejdžeri i mala djevojčica istog su dana pjevali istu pjesmu.

Nakon što sam triput čula tu jednostavnu, dječju pjesmicu, počela sam razmišljati o tome da mi Bog time možda želi nešto reći. A zapravo mi je On već odavno rekao: »Volim te.« U 19. poglavlju Evanđelja po Ivanu čitamo da je Krist dopustio da Mu na glavu stave trnovu krunu, da Mu se rugaju, tuku Ga, skinu mu odjeću i raspnu Ga (r. r. 1-6). Mogao ih je u tome spriječiti, ali je samo rekao Pilatu: »Ne bi imao nikakve vlasti nada mnom, kad ti ne bi bilo dano odozgo« (r. 11). Isus je sve to učinio zbog ljubavi. Platio je za naše grijehe i oslobodio nas kazne za grijeh.

Koliko nas Bog voli? Isus je raširio ruke i pribili su Ga na križ. Umro je za nas i uskrsnuo. Učinio je to za mlade i stare.

– Anne Cetas

Prava mjera Božje ljubavi je da nas neizmjerno voli.

Evanđelje po Ivanu 19:17-24

17 Noseći svoj križ, izađe Isus na mjesto koje se zove Lubanja, a hebrejski Golgota. 18 Ondje ga raspeše, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. 19 A Pilat napisa i natpis i dade ga postaviti na križ. A bilo je napisano: »Isus Nazarećanin, kralj židovski.« 20 I taj su natpis čitali mnogi Židovi; jer je mjesto gdje je Isus bio raspet bilo blizu grada; a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. 21 A židovski su svećenički glavari govorili Pilatu: »Ne piši: kralj židovski, nego da je on rekao: kralj sam židovski.« 22 Pilat odvrati: »Što napisah, napisah.« 23 Kad su vojnici raspeli Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio, i donju haljinu; a donja haljina nije bila šivena, nego istkana sva s vrha do dna. 24 Onda rekoše među sobom: »Ne derimo je, nego bacimo kocku za nju, kome će pripasti!« Tako se trebala ispuniti riječ Pisma: »Razdijeliše među se moje haljine i za moju odjeću baciše kocku.« I vojnici tako učiniše.