Ja i tata

5 ozujak

Uze, dakle, Gospodin Bog čovjeka i stavi ga u vrt edenski, da ga obrađuje i uzgaja.

Postanak 2:15

MOJ je prijatelj jedan cijeli dan postavljao velike kamene stepenice u svome vrtu. Kada mu je petogodišnja kći ponudila pomoć, predložio joj je da ga bodri pjesmom, ali ona je odbila. Htjela je s njime raditi. Vrlo oprezno, kada nije prijetila nikakva opasnost, dopustio joj je da stavi ruku na kamenje koje je namiještao. Bez nje bi stepenice sigurno napravio brže. Ipak, na kraju dana ne smo da je imao nove stepenice nego i kći koja je pucala od ponosa. »Ja i tata smo napravili stepenice«, svečano je rekla za večerom.

Od samoga početka Bog je računao na to da će ljudi nastaviti Njegov posao. Nakon što je povjerio Adamu da obrađuje zemlju i brine se o životinjama, prepustio mu je i brigu o edenskom vrtu (pročitajte Postanak 2:15-20).

Taj se obrazac nastavio. Kada je Bog želio imati mjesto u kojemu će prebivati na zemlji, Šator i Hram, nije sišao s neba; tisuće umjetnika i zanatlija sudjelovalo je u gradnji (pročitajte Izlazak 35 – 38; 1 Kraljevima 6). Kada je Isus proglasio novu vladavinu kraljevstva Božjeg na zemlji, pozvao je ljude da Mu pomognu. Učenicima je rekao: »Molite zato gospodara žetve da pošalje poslenike u svoju žetvu!« (Matej 9:38)

Kao što otac radi sa svojom djecom, tako Bog i nas prihvaća kao suradnike u svome kraljevstvu.

– Philip Yancey

Bog koristi neznatne sluge da nastave Njegov posao.

Evanđelje po Mateju 9:35 – 10:1

35 Isus je prolazio po svim gradovima i selima. Učio je u sinagogama, navješćivao je Evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć. 36 A kad je vidio mnoštvo naroda, sažali se nad njim jer su bili kao ovce bez pastira, izmučeni i satrveni. 37 I on reče svojim učenicima: »Žetva je velika, a poslenika je malo. 38 Molite zato gospodara žetve da pošalje poslenike u svoju žetvu!« 1 On pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im vlast da izgone nečiste duhove i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.