Buu!

6 ozujak

On (Bog) će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj. On će te uslišati čim ga čuje.

Izaija 30:19

JEDNA od prvih igara koju se mnogi roditelji igraju sa svojom djecom uključuje lažni strah. Tata sakrije lice dlanovima, a zatim naglo otkrije lice i kaže: »Buu!« Djeci je to uvijek zabavno i smiješno.

Plašenje može biti zabavna igra tako dugo dok dijete ne iskusi stvarni strah. Nakon toga više nije smiješno. Prvi takav stvarni strah dijete doživi kada nehotice odluta od roditelja. Ide od jedne zanimljive stvari do druge, ali čim shvati da se izgubilo, preplaši se i počne glasno plakati. Roditelji odmah dotrče da ga uvjere da nije samo.

Što smo stariji naši lažni strahovi postaju profinjenijima – napete knjige, filmovi strave, vožnja u zabavnom parku. Osjećaj straha tako je poticajan da se često izlažemo većim opasnostima kako bismo doživjeli veće uzbuđenje.

No, tek kada doživimo stvarni strah možda ćemo shvatiti da smo, kao i drevni Izraelci, odlutali od Onoga koji nas voli i brine se za nas. Kada vidimo da smo u opasnosti, obuzme nas panika. Naš poziv upomoć ne zahtijeva učene riječi niti pametno objašnjenje, samo bespomoćni vapaj.

Poput brižnog roditelja Bog nam hrli u pomoć jer želi da budemo zaštićeni Njegovom ljubavlju. Kada je On blizu ne trebamo se bojati.

– Julie Ackerman Link

Pouzdanje u Božju vjernost rastjeruje sve strahove.

Izaija 30:1-5,18-19

1 »Teško sinovima odmetnicima« – govori Gospodin – »koji smišljaju naume koji nisu od mene, i sklapaju saveze koje ja ne ću, pa gomilaju grijeh na grijeh. 2 Oni silaze u Egipat ne pitajući me, da se stave u faraonovu zaštitu i da traže utočišta u sjeni Egipta. 3 Ali će vam faraonova zaštita biti na sramotu i utočište u sjeni Egipta na porugu. 4 Knezovi su njihovi u Soanu Tanisu i glasnici su njihovi došli do Hanesa. 5 Ali će se svi razočarati u narodu koji im ne koristi ništa, koji im ne nosi ni pomoći ni koristi, nego samo razočaranje i sramotu.« 18 Zato oklijeva Gospodin da vam se smiluje, i zato čeka da vas pomiluje. Jer je Gospodin Bog pravde. Blago svima koji ga čekaju! 19 Jest, narode u Sionu, koji stanuješ u Jeruzalemu, ne ćeš sveudilj plakati! On će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj. On će te uslišati čim ga čuje.