Nije izgubljen u prijevodu

7 ozujak

A Onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.

Rimljanima 8:27

DUGI niz godina imao sam priliku tumačiti Bibliju ljudima širom svijeta. Budući da govorim samo engleski, često trebam prevoditelja koji moje riječi prevodi na jezik svoga naroda. Uspješnost komunikacije neposredno ovisi o toj umješnosti. Bilo da je prevoditelj Inawaty iz Indonezije, Annie iz Malezije ili Jean iz Brazila, siguran sam da će značenje mojih riječi biti točno preneseno.

Posao prevoditelja sliči jednom obliku djelovanja Duha Svetoga u životu Božjega naroda. Kada se molimo, ne znamo uvijek kako se moliti (r. 26). Zbog toga nas 27. redak ohrabruje: »A Onaj koji ispituje srca zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.« Kada u molitvi dolazimo svome nebeskom Ocu, Duh Sveti nam pomaže. On prevodi naše molitve tako da budu u skladu s Božjom nakanom za naš život.

Kolika brižnost! Ne samo da Bog želi da mu otvorimo svoje srce nego nam On daje i najboljeg prevoditelja koji nam pomaže dok se molimo. Zato možemo biti sigurni da se naše molitve neće izgubiti u prijevodu.

– Bill Crowder

Sudjelovanje Duha Svetoga daje mi sigurnost da će moja molitva biti u skladu s Božjom voljom za moj život.

Poslanica Rimljanima 8:19-27

19 Stvorenja naime željno očekuju objavljenje sinova Božjih. 20 Jer je stvorenje podvrgnuto raspadljivosti, ne od svoje volje, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, i zato se 21 i samo stvorenje nada slobodi od robovanja raspadljivosti te dioništvu na slobodi i slavi djece Božje. 22 Jer znamo da sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se sve do sada. 23 A ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje svojega tijela. 24 U nadi se naime spasismo. A nada koja se vidi, nije nada; jer što tko vidi, kako će se tome nadati? 25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljivošću.26 A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem. 27 A onaj koji ispituje srca, zna što je želja Duha, jer po Božjoj volji posreduje za svete.