Prerušeni da bi obmanuli

9 ozujak

Čuvajte se lažnih proroka! Oni dolaze k vama u ovčjem odijelu, a unutra su grabežljivi vuci.

Matej 7:15

DOK se penjao planinama Utaha, Coty Creighton uočio je divokozu koja nije izgledala kao ostatak stada. Kada je došao bliže, vidio je da je ta neobična životinja zapravo čovjek prerušen u divokozu. Kada su ga pitali o čemu je riječ, rekao je da je ličilačko odijelo prekrio runom i da provjerava uspješnost svoga prerušavanja jer se sprema u lov.

Njegovo me prerušavanje podsjeća na Isusove riječi: »Čuvajte se lažnih proroka! Oni dolaze k vama u ovčjem odijelu, a unutra su grabežljivi vuci« (r. 15). Lažni učitelji ne donose plodove Duha (pročitajte Galaćanima 5:22,23). Naprotiv, oni »idu za nečistim tjelesnim požudama i preziru Veličanstvo« (2 Petrova 2:10). Drski su, tvrdoglavi, sebični i lakomi (r. r. 10,14). Vođeni vlastitim željama iskorištavaju ljude »izmišljenim naukom« (r. 3). U Bibliji čitamo da ti lažni duhovni vođe idu u propast i mnoge će prostodušne i neoprezne ljude povući sa sobom (r. r. 1,2).

Isus, Dobri pastir, umjesto da je mislio na vlastitu korist, položio je svoj život za svoje ovce. Bog ne želi da itko bude zaveden lažnim učenjem. Želi da se čuvamo onih koji nas žele obmanuti i da slijedimo Njega – Pravoga pastira naših duša.

– Jennifer Benson Schuldt

Nadomjestaka je mnogo, ali samo je jedan Krist.

Druga Petrova posl. 2:1-3,12-19

1 A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će unijeti pogubna krivovjerja i zatajiti Gospodina koji ih otkupi, i dovodit će tako sebi brzu propast. 2 I mnogi će poći za njihovom razuzdanošću, i zbog njih će se huliti na put istine. 3 I u lakomosti tražit će od vas dobitak izmišljenim naukom. Već odavno stoji čvrsto za njih kazneni sud. Propast njihova ne drijema.
12 A oni, kao nerazumne životinje koje su po naravi određene za ulov i klanje, grde ono što ne razumiju; i propast će kao one 13 i primit će plaću za nepravdu. Uživaju u otvorenoj razvratnosti. Ljaga su i sramota, jer se podmuklo odaju raskalašenosti dok se s vama goste. 14 Njihove su oči pune preljubništva i svagda gladne grijeha. Mame neutvrđene duše, imaju srce naučeno na lakomost, djeca su kletve. 15 Ostaviše pravi put, zalutaše i pođoše putem Bosorova sina Bileama koji je volio nepravednu plaću; 16 ali je primio ukor za svoje bezakonje: nijema živina progovori čovječjim glasom i spriječi prorokovo bezumlje. 17 Ovo su izvori bez vode, oblaci koje goni vjetar i za koje se čuva najdublja tama. 18 Oni naime govore ohole i prazne riječi te mame tjelesnim požudama i razuzdanošću one ljude koji se odskora ukloniše od onih što žive u zabludi. 19 Obećavaju im slobodu, a sami su robovi propasti, jer svatko robuje onome tko ga nadvlada.