Zlatno pravilo

12 ozujak

Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima!

Matej 7:12

ZLATNO pravilo – s drugima postupajte onako kako želite da oni postupaju s vama – nalazimo u mnogim religijama. Po čemu su onda Isusove riječi tako posebne?

Posebnost je u riječi »dakle« koja upućuje na velikodušnost našega nebeskog Oca. Pogledajmo što je Isus rekao: »Kad dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre dare svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac dati dobra onima koji Ga za to mole! Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima!« (r. r. 11,12).

Nitko od nas ne može reći da voli druge kao što Bog voli nas. Isus je to mogao. Volio nas je savršenom ljubavlju. Živio je i umro za naše grijehe.

Imamo Oca koji nas voli i koji je puninu svoje ljubavi pokazao kroz svoga Sina Isusa Krista. Božja velikodušnost je to što nas pokreće da s drugima postupamo onako kako bismo htjeli da oni postupaju s nama. Mi volimo i dajemo drugima »jer je On nas najprije ljubio« (1 Ivanova 4:19).

Naš nebeski Otac traži od nas da živimo prema Njegovim zapovijedima, ali nam istodobno daje snagu i ljubav da u tome uspijemo.

– David Roper

Bože, znam da mi nedostaje strpljenja, dobrote i ljubavi.

Molim te, pokaži kroz mene dio svoje savršene ljubavi.

Zapamtili smo zlatno pravilo; sada je vrijeme da ga provedemo u život.

Evanđelje po Mateju 7:7-12

7 Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. 8 Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se. 9 Tko će od vas svojemu sinu dati kamen, ako ga zamoli kruha? 10 Ili tko će mu dati zmiju, ako zamoli ribu? 11 Kad dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre dare svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac dati dobra onima koji ga za to mole!12 Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima! Jer je to sadržaj Zakona i Prorokâ.