Zvučni nazivi zanimanja

15 ozujak

… da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega.

Efežanima 4:12,13

KADA je jedna radio postaja zamolila slušatelje da navedu primjer zvučnih, neobičnih i čak bizarnih naziva zanimanja, jedan je slušateljica rekla: podvodni keramički tehničar. Naime, radila je kao perač suđa u restoranu. Nekada se takvi nazivi i izmišljaju da bi zanimanje zvučalo značajnije.

Kada apostol Pavao nabraja neke od Božjih darova crkvi u Efezu, nije mu namjera da ih smatraju značajnijima od drugih, manje zvučnih darova. Svi su dijelovi tijela, crkve, nužni da bi tijelo radilo kako treba. Nijedan dio nije niti važniji niti bolji od drugoga. Najvažnija je svrha tih darova. Oni su tu »da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. Tako ćemo svi stići do… uzrasta Kristove punine« (r. r. 12,13).

Nebitno je koju službu obavljamo. Bitno je da jačamo vjeru Božjeg naroda. Kada mjerimo uspješnost svoga služenja mjerilima koja nalazimo u Bibliji, nije bitno ako nas premjeste na novu službu ili ako više nemamo zvučnu titulu. Zbog ljubavi prema Bogu izgrađujmo druge vjernike i dopustimo Bogu da u nebu nagradi one za koje smatra da su to zaslužili (pročitajte Matej 25:21).

– C. P. Hia

Kad stupim ja k tronu uzet svoju krunu

da li će u njoj zvijezde se sjat.

Darovi koje nam je Bog dao ne služe nama, već drugima.

Poslanica Efežanima 4:11-16

11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.