Još uvijek rade

21 ozujak

Pravo, slugo dobri i vjerni!

Matej 25:23

MOJI prijatelji Vivian i Don u braku su više od 70 godina. Nedavno se Vivianino stanje pogoršalo jer je slomila kuk. To ih je dodatno pogodilo jer su zadnjih nekoliko godina oboje postali svjesni da više nisu dovoljno snažni za samostalan život i služenje u crkvi.

Ipak, Vivian i Don i dalje služe Gospodinu – mole se za vjerne. Iako nisu uvijek prisutni ili vidljivi u životu crkve, oni djeluju »iza scene« i tako služe svome Spasitelju.

Prispodoba o talentima u 25. poglavlju Evanđelja po Mateju podsjeća nas na to da moramo služiti »talentima« koje nam je Bog dao u svojoj providnosti. Svakome od nas dao je više ili manje vještina i sposobnosti jer želi da ih upotrebljavamo služeći drugima i proslavljajući Boga.

Bog nas ne treba samo kada smo u punoj snazi nego i u mladosti i starosti, u bolesti i zdravlju. Moji prijatelji i dalje služe molitvom. Kao i oni, i mi proslavljamo svoga Spasitelja kada talentima koje nam je dao, »svakomu prema njegovoj sposobnosti« (r. 15) služimo Onome koji je dostojan.

– Dave Branon

Sretan sam u službi moga Gospoda.

Ja sam sretan, stvarno sretan.

Dođi i ti, dušo, u taj rad sada,

nemoj čekat bolji dan.

Bog nas može upotrijebiti u svakoj životnoj dobi – ako želimo.

Evanđelje po Mateju 25:14-21

14 Dogodit će se kao čovjeku koji odluči otputovati u tuđinu. On dozva k sebi svoje sluge i predade im svoju imovinu. 15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj sposobnosti. Tada otputova. 16 Onaj koji je bio primio pet talenata, odmah je otišao, radio je s njima i stekao još drugih pet. 17 Isto je tako stekao i onaj s dva talenta još druga dva. 18 Koji je bio primio jedan, otiđe, iskopa zemlju i sakri u nju novac svojega gospodara. 19 Poslije dugog vremena dođe natrag gospodar onih slugu i stade s njima uređivati račune. 20 Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sa sobom još daljnjih pet talenata i reče: Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, stekao sam još daljnjih pet talenata. 21 Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!