Uskoro!

22 ozujak

Govori onaj koji ovo svjedoči: »Da, dolazim brzo.« Amen. Dođi, Gospodine Isuse!

Otkrivenje 22:20

RIJEČJU Uskoro! često se najavljuju velika zabavna i sportska događanja ili predstavljaju najnovija tehnološka postignuća. Cilj je stvoriti uzbuđenje i iščekivanje zbog onoga što će se dogoditi, iako možda tek za nekoliko mjeseci.

Dok sam čitao knjigu Otrivenja bio sam zadivljen kako ta riječ »uskoro« stvara atmosferu neposrednosti koja prožima cijelu knjigu. Umjesto da kaže: »Jednoga dana, u dalekoj budućnosti Isus Krist će se vratiti na zemlju«, čitamo ove riječi: »… što će se uskoro zbiti« (1:1) i »jer je vrijeme blizu!« (r. 3) U zadnjem poglavlju Gospodin triput kaže: »… dolazim brzo« (Otkrivenje 22:7,12,20). U prijevodu Kršćanske sadašnjosti čitamo: »Pazite! Dolazim uskoro!«

Kako je to moguće – a prošlo je više od 2000 godina od vremena kada je napisano? Riječ »brzo« ne čini nam se prikladnom kada je u pitanju naš doživljaj vremena.

Umjesto da nam govori o datumu svoga povratka, Gospodin nas potiče da se usredotočimo na to da će se ispuniti Njegovo obećanje. A do tada smo pozvani živjeti »kao ljudi koji iščekuju ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista.

– David McCasland

Narode Božji, spremi se, jer dan Gospodnji bliži se.

Ženik naš, eto, blizu je, nevjesto spremi se!

Živite kao da će Krist doći danas.

Otkrivenje 22:7-21

7 Evo, dolazim brzo. Blago onome koji drži riječi proroštva ove knjige!« 8 Ja Ivan to sam čuo i vidio. Kad sam čuo i vidio, padoh pred noge anđelu koji mi ovo pokaza, da mu se poklonim. 9 On mi reče: »Nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i tvoja braća proroci i oni koji drže riječi ove knjige. Bogu se klanjaj!« 10 I reče mi: »Ne zapečaćuj riječi proroštva ove knjige, jer je vrijeme blizu. 11 Tko čini nepravdu, neka još više čini nepravdu. Tko je nečist, neka se još više kalja. Tko je pravedan, neka još više čini pravdu; i tko je svet, neka se još više posvećuje! 12 Evo, dolazim brzo, i moja plaća dolazi sa mnom da dadem svakome po njegovim djelima. 13 Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak. 14 Blago onima koji peru svoju odjeću, jer će imati pravo na drvo života i da uđu na vrata u grad! 15 Van psi, vračari i bludnici, ubojice i idolopoklonici, i svaki koji ljubi i čini laž! 16 Ja Isus poslah svog anđela da vam ovo posvjedoči po Crkvama. Ja sam Davidov korijen i potomak, sjajna zvijezda Danica.« 17 Duh i zaručnica govore: »Dođi!« Tko čuje, neka rekne: »Dođi!« A tko je žedan, neka dođe; i tko hoće, neka uzme vodu života besplatno. 18 Svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige: ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati zla opisana u ovoj knjizi. 19 I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu, o čemu je pisano u ovoj knjizi. 20 Govori onaj koji ovo svjedoči: »Da, dolazim brzo.« Amen. Dođi, Gospodine Isuse! 21 Milost Gospodina Isusa Krista sa svima!