Promičite jedinstvo

23 ozujak

Šest je stvari koje su mrske Gospodinu, i sedam ih je koje se gade Njegovu srcu… onaj koji govori kao lažni svjedok i sije neslogu među braćom.

Izreke 6:16,19

U Izrekama 6:16-19 čitamo vrlo snažne riječi. U nizu od sedam stvari »koje se gade Njegovu srcu«, nalazi se i »onaj koji govori kao lažni svjedok i sije neslogu među braćom«. Taj se grijeh spominje zato što on razbija jedinstvo koje Krist želi među vjernicima (pročitajte Ivan 17:21,22).

Oni koji šire neslogu možda to ne čine da bi napravili podjele. Možda su samo zaokupljeni svojim potrebama i interesima skupine kojoj pripadaju (pročitajte Jakov 4:1-10). Sjetite se kako su se Lotovi i Abrahamovi pastiri svađali zbog pašnjaka (pročitajte Postanak 13:1-10), Kristovi su se učenici prepirali oko toga tko je među njima najveći (pročitajte Luka 9:46), a grupama koje su širile neslogu u korintskoj crkvi podijeljenost je bila važnija od jedinstva u Duhu (pročitajte 1 Korinćanima 3:1-7).

Kako onda možemo promicati jedinstvo? Ono započinje promjenom srca. Kada primimo Kristov um, postajemo ponizni i usredotočujemo se na služenje drugima (pročitajte Filipljanima 2:5-11). Samo u Njemu imamo snagu da ne gledamo »samo svaki na svoje, nego i ono što je drugih« (r. 4). Uskoro nam potrebe i očekivanja drugih postaju važnijima od naših. Jačanjem veza ljubavi među nama, radost i jedinstvo zamjenjuju nesklad (pročitajte Psalam 133:1).

– Dennis Fisher

Više možemo postići zajedno nego sami.

Mudre izreke 6:16-19

16 Šest je stvari koje su mrske Gospodinu, i sedam ih je koje se gade njegovu srcu: 17 ohole oči, lažan jezik i ruke koje prolijevaju nedužnu krv, 18 srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče prema zlu, 19 onaj koji govori kao lažni svjedok i sije neslogu među braćom.