Nježni svjedoci

24 ozujak

… i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.

Djela ap. 1:8

PRIJE mnogo godina doživio sam vrlo opasan pad s 11 metara visokog mosta. Dok sam ležao u bolnici, žena muškarca koji je sa mnom dijelio sobu mi je rekla: »Muž mi je upravo rekao što vam se dogodilo. Vjerujemo da vam je Bog poštedio život jer ima plan za vaš život. Molili smo se za vas.«

Bio sam zapanjen. Odrastao sam pohađajući crkvu, ali nikada mi nije palo na pamet da Bog želi biti dio moga života. Njezine su mi riječi pokazale Spasitelja o kojemu sam čuo, ali Ga nisam poznavao. Tako je započelo moje približavanje Kristu. S ljubavlju se sjećam riječi te nježne svjedokinje kojoj je bilo dovoljno stalo da nepoznatoj osobi kaže nešto o Bogu čija je ljubav stvarna. Njezine su riječi prenosile ljubav i brigu, i nudile svrhu i obećanje.

Isus je zapovijedio svojim učenicima – i nama – da drugima govorimo o Božjoj ljubavi: »Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas, i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje«
(r. 8). Po sili Duha Svetoga naše riječi i svjedočanstvo mogu učiniti promjenu u životima drugih.

– Bill Crowder

Ko će reći danas riječ za Krista,

hrabro slobodno, svagda radosno?

Saznanje da je nekome stalo do nas može postići više nego što možemo zamisliti.

Djela apostolska 1:1-11

1 U svom prvom djelu, o Teofile, izvijestio sam o svemu što je Isus činio i učio, 2 do dana kad je apostolima, izabranima Duhom Svetim, dao nalog i onda bio uzet. 3 Nakon svoje muke dao im je mnoge dokaze za to da je živ. Četrdeset im se dana ukazivao i govorio im o Božjem kraljevstvu. 4 Kad je bio s njima zajedno, zapovjedi im da ne idu iz Jeruzalema, nego da čekaju Očevo obećanje, »koje«, reče, »čuste od mene. 5 Ivan je krstio vodom, a vi ćete za malo dana biti kršteni Duhom Svetim.« 6 Bili su dakle s njim zajedno. Tada ga upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti Izraelu kraljevstvo?« 7 On im odgovori: »Nije vaše znati vremena ili časove što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti. 8 Nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas, i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.« 9 I kad to reče, bi podignut pred njihovim očima. Uze ga oblak ispred njihovih očiju. 10 I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njih u bijelim haljinama. 11 Oni rekoše: »Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet na nebo, tako će doći kao što vidjeste da uzlazi na nebo.«