Iz kaosa

26 ozujak

Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost.

Titu 3:2

ŠTO god vidim potvrđuje ovu istinu: red nije prirodan. Kada pogledam svoj ured, zapanjena sam kako brzo nastane nered i koliko je potrebno vremena da iznova napravim red. Red iziskuje uplitanje, trud; ne događa se prirodno.

Pitam se zašto se toliko čudim? Božja uloga u unošenju reda u kaos vrlo je značajna biblijska tema. On je iz kaosa stvorio svijet, a zaslužan je i za nastanak izraelskog naroda (pročitajte Izlazak 7 – 14). Kada je Bog rekao da je vrijeme da izraelski narod izađe iz egipatskog ropstva, faraon se tome usprotivio. Gospodarstvo njegova naroda ovisilo je o njihovom radu i zato ih nije želio pustiti. Da bi natjerao faraona da promijeni mišljenje, Bog je poslao 10 pošasti. Faraonovi su čarobnjaci uspjeli ponoviti prva dva čuda, ali nisu uspjeli zaustaviti pošasti – nijednu od njih. Mogli su napraviti kaos, ali nisu mogli vratiti red. Jedino Bog to može. Uložimo li trud, i mi možemo napraviti red u svojem domu, ali nitko od nas ne može napraviti red u duševnom i duhovnom kaosu svojega života. Jedino Bog to može. Kada živimo onako kako je to Bog zamislio – nikoga ne grdimo, ne svađamo se, obazrivi smo i prema svima pokazujemo krotkost (Titu 3:2) – tada On vraća red u naš život.

– Julie Ackerman Link

Kada svoje probleme stavimo u Božje ruke, On stavlja mir u naše srce.

Knjiga Izlaska 8:1-15

1 Dalje zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Kaži Aronu: Pruži ruku sa svojim štapom na rijeke, prokope i bare i izvedi žabe na egipatsku zemlju!« 2 Aron pruži svoju ruku na egipatske vode, i izađoše žabe i pokriše egipatsku zemlju. 3 Ali čarobnjaci učiniše isto svojim čaranjem. I oni učiniše te izađoše žabe na egipatsku zemlju. 4 Tada dozva faraon Mojsija i Arona i zamoli: »Molite Gospodina da mene i moj narod oslobodi od žaba! Tada ću pustiti narod da žrtvuje Gospodinu.« 5 Mojsije odgovori faraonu: »Odredi mi samo točno kad da zamolim za te, za tvoje sluge i narod, da se uklone žabe od tebe i od tvojih kuća i da ostanu samo u Nilu.« 6 On odgovori: »Sutra.« Tad reče onaj: »Neka bude po tvojoj želji, da spoznaš da nitko nije jednak Gospodinu, Bogu našemu. 7 Žabe će se dakle ukloniti od tebe, od tvojih kuća, od tvojih slugu i od tvojega naroda i samo će još ostati u Nilu.« 8 Nato ostaviše Mojsije i Aron faraona, i Mojsije se pomoli toplo Gospodinu, da uništi žabe kojima je bio pohodio faraona. 9 Gospodin usliša Mojsijevu molitvu. Žabe skapaše u kućama, u dvorištima i u poljima. 10 Zgrnuše ih posvuda na gomile. Zemlja je od toga zaudarala. 11 Kad vidje faraon da opet može odahnuti, ponovno otvrdnu svoje srce i više ih ne posluša, kao što je bio Gospodin unaprijed kazao. 12 Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Kaži Aronu: Pruži svoj štap i udari njim po prahu na zemlji, da se pretvori u komarce po svoj egipatskoj zemlji!« 13 Oni učiniše tako: Aron pruži svoju ruku sa štapom i udari njim po prahu na zemlji. Tada dođoše komarci na ljude i na stoku. Sav prah na zemlji pretvori se u komarce po svoj egipatskoj zemlji. 14 Egipatski čarobnjaci pokušaše čaranjem isto tako proizvesti komarce, ali ne mogoše. Komarci napadoše ljude i stoku. 15 Čarobnjaci rekoše faraonu: »To je prst Božji!« Ali srce faraonovo ostade tvrdo, i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed kazao Gospodin.