Blaženi krotki!

30 ozujak

Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju.

Matej 5:5

JEDAN od problema s riječi krotak je taj što ju mnogi često poistovjećuju s riječi slab, neodlučan. U rječniku nalazimo i ova značenja: vrlo blag, popustljiv, stidljiv. Nije onda čudno da se ljudi pitaju zašto je Isus rekao: »Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju« (r. 5). Grčki skolastik W. E. Vine kaže da se krotkost u Bibliji odnosi na stav prema Bogu, tj. »prihvaćanje Božjeg djelovanja u svojem životu kao nečega dobrog, pa onda nije čudno da to prihvaćamo bez pogovora ili odupiranja.« To vidimo kod Isusa koji uživa činiti volju svoga Oca.

Vine nadalje piše da je »krotkost koju vidimo kod Isusa i koju zapovijeda vjernicima pokazatelj snage… Gospodin je bio ‘krotak’ jer je na raspolaganju imao bezgraničnu Božju moć.« Mogao je pozvati anđele da siđu s neba i spriječiti svoje raspeće. Umornim sljedbenicima Isus je rekao: »Uzmite moj jaram na sebe i učite od Mene, jer sam Ja krotak i ponizan« (Matej 11:29). On je savršeni primjer krotkosti. Kada smo umorni i uznemireni, Isus nas poziva da pronađemo mir krotko se pouzdajući u Njega.

– David McCasland

U teškoj sumnji, pitanju svakom,

odgovor tražim od Gospoda.

Pred Njime želim ponizan biti,

sve moje misli poznaje On.

Bog ima dva prebivališta: jedno na nebu, a drugo u krotkom i zahvalnom srcu.

Evanđelje po Mateju 5:1-10

1 Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Pristupiše mu njegovi učenici. 2 Tada otvori svoja usta i poče ih učiti: Blaženstva 3 »Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je nebesko kraljevstvo. 4 Blaženi žalosni! Oni će se utješiti. 5 Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju. 6 Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi. 7 Blaženi milosrdni! Oni će postići milosrđe. 8 Blaženi koji su čista srca! Oni će Boga gledati. 9 Blaženi mirotvorci! Oni će se zvati sinovi Božji. 10 Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.