Voda u bocama

31 ozujak

… tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.

Rimljanima 5:18

U mnogim zapadnim zemljama, a u novije vrijeme i kod nas, stanovnici piju vodu u bocama. Čak i onda kada na raspolaganju imamo vodu iz izvora, slavina ili javnih česmi, koja je besplatna i dostupna, mnogi ipak kupuju vodu u bocama. Plaćati nešto u čemu možete uživati besplatno za mene je besmisleno, ali neki ljudi vjeruju da je ono što plate mnogo bolje od onoga što je besplatno.

To se nekada odnosi i na duhovni život. Mnogima je teško prihvatiti spasenje kao dar. Žele nešto učiniti da ga zasluže. No, ima jedan problem. Nitko to ne može zaslužiti. Cijena spasenja je savršenstvo (pročitajte Matej 19:21). Isus je jedini koji je platio tu cijenu jer čitamo da po »pravdi jednoga dođe… opravdanje« (Rimljanima 5:18). Svakome koji je žedan On obećava: »Ja ću žednome dati vode iz izvora Žive vode besplatno« (Otkrivenje 21:6).

Neki ljudi nastoje kupiti Živu vodu spasenja dobrim djelima i dobročinstvima. Iako su to oblici služenja koje Bog cijeni, to nije ono što Bog traži da bi oprostio grijeh. Isus je već platio cijenu time što je umro umjesto nas i želi ugasiti našu duhovnu žeđ dajući nam da pijemo iz Božjeg izvora koji nikada neće presušiti.

– Julie Ackerman Link

Dođi do vrela života, žedan i umoran ti;

dođi tu ima ljepota. Miran i sit ćeš biti.

Isus je jedini izvor koji će ugasiti žeđ naše duše.

Poslanica Rimljanima 5:12-21

12 Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude time što svi sagriješiše; 13 grijeh je naime bio u svijetu do Zakona, ali se grijeh ne računa kad nema zakona. 14 Nego je vladala smrt od Adama sve do Mojsija i nad onima koji ne sagriješiše prijestupom sličnim kao Adam koji je bio prilika onoga što je trebao doći. 15 Ali dar nije tako kao prijestup; jer ako prijestupom jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća Božja milost i dar izli obilno na mnoge milošću jednoga čovjeka, Isusa Krista. 16 I dar nije kao grijeh jednoga: doista, grijeh jednoga doveo je sud osude, a dar je preko mnogih prijestupa doveo do opravdanja. 17 Jer ako je zbog prijestupa jednoga zavladala smrt po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravde u životu vladati po jednome, Isusu Kristu. 18 Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuda na sve ljude, tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje života. 19 Jer kao što nepokornošću samo jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i pokornošću jednoga mnogi postati pravednici. 20 A Zakon dođe uz to da se umnoži prijestup; jer gdje se umnožio grijeh, ondje se još više umnožila milost; 21 kao što je vladao grijeh za smrt, da tako i milost vlada pravdom za vječni život, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.