Izaberite život

06 travanj

… izaberi život, da ostaneš na životu, ti i tvoji potomci! Ljubi Gospodina, Boga svojega, slušaj ga i budi mu vjerno odan!

Ponovljeni zak. 30:19,20

ŠTO je Božja volja za moj život? To me je pitanje proganjalo dok sam odrastala. Što ako je ne nađem? Što ako je ne prepoznam? Božja volja izgledala mi je kao igla u plastu sijena. Skrivena. Nejasna. Brojčano nadmašena krivotvorinama.

Pogrešno sam shvaćala Božju volju jer sam imala pogrešno mišljenje o Njemu. Bogu nije drago kada vidi da smo se izgubili, da lutamo, tražimo. On želi da znamo Njegovu volju. Ona je vrlo jasna i jednostavna. Ne postoji više mogućnosti. Možemo odabrati »život i sreću« ili »smrt i nesreću« (r. 15). Za slučaj da nam nije jasno što je bolje, kaže nam: »izaberi život« (r. 19). Izabrati život znači izabrati Boga i Njegovu riječ.

Kada je Mojsije zadnji put stao pred Izraelce, molio ih je da dobro izaberu tako što će izvršavati »sve zapovijedi ovoga zakona… To je vaš život!« (32:46,47) Božja volja za nas je život. Njegova riječ je život. A Isus je Riječ. Možda nam Bog neće dati jasnu uputu za svaku odluku, ali nam je dao savršeni primjer koji trebamo slijediti – Isusa. Pravi izbor možda neće biti lak, ali kada je Riječ naš vodič i proslavljanje Boga naš cilj, Bog će nam dati mudrost da izaberemo život.

– Julie Ackerman Link

Božje vodstvo vidimo puno jasnije kad gledamo prema natrag nego kad gledamo prema naprijed.

Ponovljeni zakon 30:11-20

11 Zakon što ti ga danas dajem nije za te pretežak i nije nedokučiv. 12 Nije na nebu da bi morao reći: Tko će nam se popeti na nebo da nam ga donese i objavi, da uzmognemo izvršavati? – 13 I nije preko mora, da bi morao reći: Tko će nam otići preko mora da nam ga donese i objavi, da ga uzmognemo izvršavati? 14 Ne, posve ti je blizu Zakon. Stavljen je u tvoja usta i tvoje srce, tako da ga možeš izvršavati. 15 Gle, danas stavljam preda te život i sreću, smrt i nesreću. 16 Što ti danas zapovijedam jest da ljubiš Gospodina, Boga svojega, da ideš njegovim putovima i da držiš njegove zapovijedi, zakone i naredbe. Tada ćeš ostati na životu i umnožiti se, i Gospodin, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlji u koju ideš, da bi je zaposjeo. 17 Ako li se odvrati tvoje srce i ne budeš slušao, i daš se zavesti, da se klanjaš tuđim bogovima i njima služiš, 18 onda vas već danas uvjeravam da ćete propasti. Tada ne ćete dugo živjeti u zemlji u koju idete preko Jordana da biste je zaposjeli. 19 Zazivam danas nebo i zemlju za svjedoke: Život i smrt, blagoslov i prokletstvo stavio sam preda te. Zato izaberi život, da ostaneš na životu, ti i tvoji potomci! 20 Ljubi Gospodina, Boga svojega, slušaj ga i budi mu vjerno odan! Jer o tome ovisi tvoj život i duljina tvojih dana što ih smiješ provesti u zemlji za koju se zakleo Gospodin tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati.«