Voljeni da biste voljeli

09 travanj

Tako i vi ljubite stranca! Jer ste i sami bili stranci u egipatskoj zemlji.

Ponovljeni zak. 10:19

ŽIVOT evangeličkog teologa Dietricha Bonhoeffera bio je izložen smrtnoj opasnosti svakoga dana njegova boravka u Hitlerovoj Njemačkoj, ali on je ipak ostao tamo. Mislim da je, kao i apostol Pavao, smatrao da je biti u nebu bolje, ali Božja volja za njega je bila da ostane (pročitajte Filipljanima 1:20,21). I ostao je. Kao pastor vodio je Ispovijedajuću crkvu i suprotstavio se zlu Hitlerova režima.

Usprkos svakodnevnoj opasnosti, Bonhoeffer je napisao Zajednički život (Osijek, 1987.) – knjigu o gostoljubivosti kao pozivu. Primijenio je to načelo kada je živio i radio u samostanu i kada je bio u zatvoru. Kako god bile teške okolnosti, svaki je dan, svaka zadaća i svaki razgovor, prema njegovom mišljenju, prilika da drugima pokažemo Krista.

U Ponovljenom zakonu čitamo da kao što je Bog pomagao Izraelskom narodu oslobodivši ga egipatskog ropstva, tako i oni trebaju nasljedovati Njega iskazujući ljubav strancima i udovicama (pročitajte Izlazak 22:20,21). Bog i nas voli i daje nam silu Duha Svetoga da svakoga dana, na sve moguće načine služimo drugima: ljubavlju i djelima.

Tko nam se danas čini osamljen ili izgubljen? Budimo sigurni da će nam Duh Sveti pomoći da takvima pružimo nadu i suosjećanje dok zajedno živimo i radimo za Njega.

– Randy Kilgore

Što više shvaćamo da nas Bog voli, više ćemo voljeti druge.

Ponovljeni zakon 10:12-22

12 Dakle, Izraele! Što traži od tebe Gospodin, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Gospodina, Boga svojega, da hodiš po svim njegovim putovima, da ga ljubiš i da služiš Gospodinu, Bogu svojemu, svim srcem i svom dušom, 13 držeći zapovijedi i zakone Gospodnje, što ti ih danas dajem, da ti bude dobro. 14 Eto, Gospodinu, Bogu tvojemu, pripadaju nebo i nebo nebesa, zemlja i sve što je na njoj. 15 Pa ipak, Gospodin se u svojoj ljubavi okrenuo k vašim ocima i izabrao vas, njihove potomke, između svih naroda, kao što je danas. 16 Zato obrežite svoje srce i ne budite više tvrdokorni! 17 Jer Gospodin, Bog vaš, jest najviši Bog i najviši Gospodin, veliki, silni, strašni Bog, koji ne gleda na osobu i ne da se podmititi, 18 koji pomaže do pravice siroti i udovici, ljubi stranca i daje mu hranu i odjeću. 19 Tako i vi ljubite stranca! Jer ste i sami bili stranci u egipatskoj zemlji. 20 Boj se Gospodina, Boga svojega, njemu služi, njega se drži, njegovim se imenom samo kuni! 21 On je tvoja slava, on je tvoj Bog, koji na tebi učini ona velika i čudesna djela što si ih vidio svojim očima. 22 Sedamdeset duša je bilo tvojih otaca kad su ono išli u Egipat. Sada te Gospodin, Bog tvoj, umnoži kao zvijezde na nebu.