Lijeva strana ceste

10 travanj

Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi:
»Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!

Galaćanima 5:14

ODRASTAJUĆI u SAD-u oduvijek sam smatrao zanimljivim da se u nekim zemljama automobili kreću lijevom stranom ceste umjesto desnom. Onda sam za vrijeme jednog posjeta Velikoj Britaniji čuo od vodiča jedan od mogućih razloga zašto je donesen taj propis: »U 18. st. pješaci i kočije kretali su se istim cestama. Kada se kočija kretala desnom stranom ceste, kočijaš bi bičem nekada nehotice udario prolaznike. Da izbjegnu tu mogućnost, donesen je propis prema kojemu se kočije moraju kretati lijevom stranom tako da pješacima ne prijeti opasnost.«

Baš kao što su prometni propisi doneseni radi nas i naše sigurnosti, isto vrijedi i za Božje zapovijedi. Zato što nas voli, Bog nam je dao zakone za naše dobro. Pavao piše: »Vi ste, braćo, zaista pozvani na slobodu; samo ne dajte da sloboda bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome! Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi: ‘Ljubite svoga bližnjega kao samoga sebe’« (r. r. 13,14).

I dok dopuštamo Božjoj riječi da djeluje u našem srcu, imajmo na umu da nam je milostivi Bog dao odredbe da bismo mogli rasti u ljubavi prema Njemu i brizi jedni za druge.

– Dennis Fisher

Biblijo, ti Božju milost otkrivaš i širiš slavu Njeg’vu svud,

Ti grješnom sinu pravac daš i vodiš ga na Božju grud.

Biblija sadržava blago koje treba iskopati.

Poslanica Galaćanima 5:1-14

1 K slobodi nas je doveo Krist. Stojte dakle čvrsto i ne dajte se opet uhvatiti u jaram ropstva! 2 Evo, ja Pavao kažem vam: Ako se obrežete, Krist vam ne će ništa koristiti. 3 A opet svjedočim svakome čovjeku koji se obreže da je dužan vršiti sav Zakon. 4 Rastavljeni ste od Krista vi koji se hoćete opravdati Zakonom; izgubiste milost. 5 Jer mi iščekujemo u Duhu, iz vjere, ispunjenje nade u opravdanje. 6 Doista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, koja po ljubavi postaje djelotvorna. 7 Trčali ste dobro; tko vas je spriječio da se više ne pokoravate istini? 8 Ovo poticanje nije od onoga koji vas poziva. 9 Malo kvasca ukvasa sve tijesto. 10 Ja imam povjerenja u vas, u Gospodinu, da ništa drukčije ne ćete misliti. A tko vas zbunjuje, podnijet će osudu, tko god on bio. 11 Ako ja, braćo, propovijedam još obrezanje, zašto me još progone? Onda je ukinuta sablazan križa! 12 O, da bi uškopljeni bili oni koji vas zbunjuju!13 Vi ste, braćo, zaista pozvani na slobodu; samo ne dajte da sloboda bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome! 14 Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi: »Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!«