Kobna pogreška

14 travanj

On ih upita: »A vi, za koga Me vi držite?

Matej 16:15

MOJ se najmlađi brat Scott rodio kada sam bio maturant. Zbog te dobne razlike često je dolazilo do nesporazuma i zanimljivih situacija. Primjerice, kada je odlazio na fakultet, pratili smo ga mama i ja. Na fakultetu su svi mislili da su ga dopratili tata i baka. Nakon nekog vremena odustali smo od objašnjavanja. Bez obzira na to što rekli ili učinili, činjenicu tko smo zasjenila je ta prva zamjena identiteta.

Jednom je zgodom Isus pitao farizeje: »‘Što smatrate o Mesiji? Čiji je sin?’ Odgovoriše mu: ‘Davidov’« (Matej 22:42). Odgovor na to pitanje bio je važan, a njihov je odgovor bio točan, ali nepotpun. U Pismu piše da će Mesija doći i vladati na prijestolju Dvidovu. No, Isus ih je podsjetio da iako će David biti Isusov predak, bit će i više od toga – David mu se obraćao s »Gospodine«.

Suočen s tim istim pitanjem Petar je spremno odgovorio: »Ti si Krist, Sin Boga živoga« (Matej 16:16). I danas je pitanje o tome tko je Isus najvažnije od svih pitanja – vrlo je bitno na njega točno odgovoriti. Pogriješimo li, to bi nas moglo stajati vječnosti.

– Bill Crowder

Sve u svemu mi je Isus,

čuvar moj i učitelj.

moćni branič, dobri pastir,

zaštitnik i spasitelj.

Niti jedna pogreška nije tako pogubna kao pogreška u procjeni tko je Isus.

Evanđelje po Mateju 16:13-20

13 Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike: »Za koga drže ljudi Sina Čovječjega?« 14 Oni odgovoriše: »Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za Jeremiju ili za kojega od proroka.« 15 On ih upita: »A vi, za koga me vi držite?« 16 Šimun Petar odgovori: »Ti si Krist, Sin Boga živoga.« 17 Tada mu reče Isus: »Blago tebi, Šimune, Jonin sine! Jer ti tijelo i krv nisu to objavili nego moj Otac koji je na nebesima. 18 I ja tebi kažem: Ti si Petar. Na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i paklena vrata ne će je nadvladati. 19 Tebi ću dati ključeve nebeskoga kraljevstva. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima.« 20 Tada zapovjedi učenicima da nikomu ne kazuju da je on Mesija.