Živ sam

18 travanj

(S Kristom oživi) i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha.

Efežanima 2:1 (K. S.)

LAURA Brooks, pedesetdvogodišnja majka dvoje djece, nije znala da je jedna od 14.000 ljudi koji su 2011. godine pogreškom upisani u popis umrlih. Posumnjala je da nešto nije u redu kada je prestala dobivati invalidsku mirovinu, a neplaćene rate kredita i računi počeli su se gomilati. Otišla je u banku vidjeti o čemu je riječ, ali službenik joj je rekao da su njezini računi blokirani zato što je mrtva. Očito su pogriješili.

Apostol Pavao nije pogriješio kada je vjernicima u Efezu rekao da su mrtvi – duhovno mrtvi. Bili su mrtvi zato što su bili odvojeni od Boga, »mrtvi zbog grijeha« (r. 5) i osuđeni na Božji gnjev. Izgleda beznadno!

Ipak, Bog je u svojoj dobroti učinio nešto da to promijeni za njih i za nas. Živi Bog »koji oživje mrtve« (Rimljanima 4:17) izlio je svoje beskrajno milosrđe i veliku ljubav tako što je poslao svoga Sina Isusa na zemlju. Po Kristovoj smrti i uskrsnuću mi smo oživjeli (r. r. 4,5).

Kada vjerujemo u smrt i uskrsnuće Isusa Krista, prelazimo iz smrti u život. I sada živimo da bismo uživali u Njegovoj dobroti!

– Marvin Williams

Duše ranjene od grijeha

Ti nam očisti,

zaslugama Tvojim, Kriste

mi smo spašeni.

Prihvaćanje Isusove smrti daje nam život.

Poslanica Efežanima 2:1-10

1 Vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha 2 u kojima ste nekoć živjeli na način ovoga svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sada djeluje u nepokornim sinovima. 3 U takvim prijestupima i grijesima i mi smo svi nekad živjeli po željama svojega tijela, čineći prohtjeve tijela i slijedeći tjelesne porive, i bili smo po naravi djeca srdžbe, kao i ostali. 4 Ali Bog koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio, 5 oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha – milošću ste spašeni. 6 S njime nas uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, 7 da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu. 8 Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji. 9 Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. 10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.