Dobra djela

22 travanj

U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po Njemu stoji ovaj pred vama zdrav.

Djela ap. 4:10

DOK sam nedavno putovao s prijateljima, uz cestu smo ugledali neku obitelj kako bespomoćno stoji uz svoj automobil. Odmah smo se zaustavili i ponudili pomoć. Jedan od prijatelja uspio je pokrenuli njihov automobil, a ostali su razgovarali s roditeljima i dali im novac za gorivo. Nakon što im je žena po tko zna koji put zahvalila, rekli su: »Drago nam je što smo pomogli. Učinili smo to u Isusovo ime.« Nastavili smo put, a ja sam razmišljao o tome s kakvom su lakoćom moji prijatelji pomogli toj obitelji i priznali da je Isus izvor njihove plemenitosti.

Petar i Ivan pokazali su plemenitost kada su ozdravili hromog čovjeka pred hramom u Jeruzalemu (pročitajte Djela ap. 3:1-10). Ljutiti su ih članovi Velikog vijeća uhitili i pitali: »Kakvom punomoći ili u čije ime vi ovo učiniste?« Petar je odgovorio: »Ako se danas protiv nas provodi istraga za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku… neka je na znanje vama i svom Izraelovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog Ga uskrisi od mrtvih, po Njemu stoji ovaj pred vama zdrav« (Djela ap. 4:7-10).

Dobrota je plod Duha (pročitajte Galaćanima 5:22) i daje nam pravo da drugima govorimo o Gospodinu.

– David McCasland

Jedno dobro djelo može nas više naučiti o Božjoj ljubavi nego brojne propovijedi.

Djela apostolska 4:1-13

1 Dok su oni govorili narodu, pristupiše svećenici, zapovjednik Hrama i saduceji. 2 Bili su ogorčeni što ovi uče narod i navješćuju u Isusu uskrsnuće od mrtvih. 3 Dadoše ih uhititi i staviti u zatvor do jutra, jer je već bila večer. 4 Mnogi od onih koji su slušali propovijed, povjerovali su; a broj muškaraca narastao je na oko pet tisuća. 5 A kad bi ujutro, skupiše se njihovi glavari, starješine i pismoznanci u Jeruzalemu 6 i Ana, veliki svećenik, i Kajfa, i Ivan i Aleksandar, i koliko god ih je bilo od roda velikih svećenika. 7 Postaviše ih na sredinu i upitaše ih: »Kakvom punomoći ili u čije ime vi ovo učiniste?« 8 Tada im Petar, napunivši se Duha Svetoga, reče: »Glavari narodni i starješine! 9 Ako se danas protiv nas provodi istraga za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku te on ozdravi, 10 neka je na znanje svima vama i svemu Izraelovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav. 11 Ovo je kamen koji vi graditelji odbaciste, a koji postade kamen ugaoni. 12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti.« 13 Kad vidješe smionost Petra i Ivana te razabraše da su ljudi neuki i neupućeni, divili su se, a znali su da su bili s Isusom.