Sići niz stepenice

26 travanj

… i tada se moj narod,… ponizi i pomoli se,
… i vrati se od svojih zlih putova, onda ću ih ja uslišiti u nebu, oprostit ću im njihove grijehe.

2 Ljetopisa 7:14

VIDEO snimka prikazuje štene imenom Dixy koje stoji na vrhu stepenica bojeći se sići. Usprkos ohrabrujućim povicima ljudi na dnu stepenica, Dixy ne zna što treba učiniti. Želi im se pridružiti, ali ga strah sprječava. U pomoć mu dolazi stariji pas Simon. On trči uz stepenice i vraća se pokazujući Dixyju kako je to lako. Dixy nije uvjeren. Simon pokušava ponovo. Ovoga puta sporije. Zatim gleda kako Dixy ponovo pokušava. No, još se uvijek boji. Simon se još jednom uspinje na vrh stepenica i pokazuje kako se to radi. Napokon se Dixy odvažio da njegove stražnje noge slijede prednje. Simon ide uz njega. Uspio je. Svi se vesele!

To je predivna slika učeništva. Mnogo vremena provodimo učeći druge da se penju, ali je puno važnije i puno teže nauči kako »se spustiti«. U cijeloj Bibliji čitamo da Bog želi da budemo ponizni. Zbog toga što se Judejski narod ponizio, Bog je rekao: »Neću ih uništiti« (2 Korinćanima 12:7).

U mnogo navrata Bog je pokazao poniznost tako što je sišao na zemlju (pročitajte Izlazak 3:7,8; 19:10-12; Mihej 1:3). Na kraju je Bog poslao Isusa koji nam je pokazao kako trebamo živjeti.

– Julie Ackerman Link

Prezirem ponos i žudnje zle,

Isuse predobri, budi mi sve.

Nitko neće ništa naučiti dok ne nauči biti ponizan.

Druga knjiga Ljetopisa 12:1-8

1 Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on, i sav Izrael s njim, od Gospodnjega zakona. 2 Tada, u petoj godini Roboamova kraljevanja, iziđe kralj Šišak iz Egipta protiv Jeruzalema – jer su oni nevjerno radili protiv Gospodina – 3 s tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci koja je s njim došla iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana. 4 On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jeruzalema. 5 Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i Judinim knezovima, koji su se bili povukli pred Šišakom u Jeruzalem, i reče im: »Ovako govori Gospodin: Vi me ostaviste; zato i ja ostavljam vas, u ruke Šišakove.« 6 Tada se poniziše knezovi Izraelovi i kralj, i rekoše: »Gospodin je pravedan.« 7 Kad Gospodin vidje da su se ponizili, dođe Gospodnja riječ Šemaji ovako: »Ponizili su se. Ne ću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sav moj gnjev na Jeruzalem preko Šišaka. 8 Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe zemaljskim kraljevstvima.«