Naučiti voljeti

27 travanj

Ljubav dugo trpi, dobrostiva je.

1 Korinćanima 13:4

KADA je 1721. godine Hans Egede kao misionar otišao na Grenland, nije znao jezik plemena Inuit. Uz to je po prirodi bio bahat i morao se jako truditi da bude ljubazan prema ljudima.

A onda je 1733. godine epidemija velikih boginja poharala Grenland. Umrlo je gotovo dvije trećine pripadnika plemena Inuit. Umrla je i Hansova žena. Ta je zajednička bol smekšala njegovu otresitost i počeo je neumorno služiti, skrbiti za ljude i tjelesno i duhovno. Budući da je sada njegov život bio u skladu s onime što im je govorio o Božjoj ljubavi, Inuiti su konačno mogli shvatiti Božju želju da voli i njih. I u toj boli njihovo se srce okrenulo Bogu.

Možda niti vi kao ni Inuiti u ovoj priči ne vidite Boga u ljudima oko sebe. Ili kao Hans Egede ne znate pokazati ljubav i tako im pomoći da upoznaju Boga. Znajući da smo slabi i nesavršeni, Bog nam je pokazao što je ljubav. Poslao je svoga Sina, Isusa Krista, da umre za naše grijehe i »da svaki koji vjeruje u Njega ima vječni život« (Ivan 3:15). Toliko Bog voli vas i mene.

Isus je savršeni primjer ljubavi opisane u 13. poglavlju Prve poslanice Korinćanima. Gledajući na Njega, vidimo da nas voli i učimo voljeti.

– Randy Kilgore

Bože, pomozi mi da ne budem prepreka zbog koje netko ne može vidjeti Tebe.

Prva posl. Korinćanima 13:4-13

4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se. 5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, 6 ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. 7 Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. 8 Ljubav nikad ne prestaje; a proroštva će prestati, jezici će umuknuti, znanje će proći. 9 Jer dijelom znamo i dijelom prorokujemo. 10 A kad dođe što je savršeno, prestat će što je djelomično. 11 Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio sam kao dijete, rasuđivao sam kao dijete. Kad sam postao muž, odbacio sam što je bilo djetinje. 12 Jer sad gledamo kroz ogledalo, u zagonetki, a tada ćemo licem u lice. Sad spoznajem dijelom, a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat. 13 A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav.