Obećanja koja vrijede i danas

Close-up of the hands of two businesswomen shaking hands with two businessmen in background

Kad zapade sunce i nasta dubok mrak, gle: peć se zadimila i ognjeni plamen prolazio je između onih žrtvenih komada!

Postanak 15:17

NA drevnom Bliskom istoku sporazum između gospodara ili vladara i njegovih podanika nazivao se Gospodarev ugovor. Njegovo je potpisivanje uvijek zahtijevalo žrtvovanje životinja. Nakon prinošenja raspolovili bi životinje i te polovice stavili na zemlju jednu nasuprot drugoj, ostavljajući između prolaz. I dok bi gospodar ili vladar prolazio između tih polovica, javno je obznanjivao da će poštovati sporazum, a ne ispuni li sve što je obećao, postat će kao ti »žrtveni komadi«.

Kada je Abram pitao Boga kako može biti siguran da će održati dano obećanje, Bog se poslužio prepoznatljivom slikom Gospodareva ugovora. Kada je »ognjeni plamen prolazio između onih žrtvenih komada«, Abramu je bilo jasno da Bog izjavljuje da preuzima zadaću da održi savez. Božji savez s Abramom i jamstvo da će ga ispuniti proteže se i na Kristove sljedbenike. Zato Pavao u svojim novozavjetnim poslanicama opetovano govori o sinovima Abrahamovim (pročitajte Rimljanima 4:11-18, Galaćanima 3:29). Onoga trenutka kada prihvatimo Krista kao spasitelja Bog postaje čuvarem našeg zavjeta vjere (pročitajte Ivan 10:28,29) i možemo Mu povjeriti svoj život.

– Randy Kilogore

Naše je spasenje sigurno jer je u Božjim rukama.

Knjiga Postanka 15:5-21

5 Pa ga izvede van i reče mu: »Pogledaj na nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!« I onda nastavi: »Toliko će biti tvojega potomstva.« 6 Abram povjerova Gospodinu i on mu to primi u zaslugu. 7 I reče mu: »Ja sam Gospodin, koji te izvedoh iz Ura u Kaldeji, da ti dam ovu zemlju u posjed.« 8 A on odgovori: »Gospodine, Bože, po čemu ću spoznati da ću je posjedovati?« 9 Gospodin mu zapovjedi: »Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladoga goluba!« 10 I donese mu sve te životinje, raspolovi ih po sredini i stavi svaku polovicu jednu prema drugoj; ali ne raspolovi pticâ. 11 Tada su se ptice grabljivice spuštale na komade mesa; a Abram ih je tjerao. 12 I kad je sunce zalazilo, pade na Abrama dubok san. Ujedno ga obuze strah i velik mrak. 13 Tada reče Gospodin Abramu: »Znaj da će tvoji potomci boraviti u tuđoj zemlji, koja im ne pripada. Morat će služiti drugima, koji će ih tlačiti četiri stotine godina. 14 Ali narodu kojemu će služiti ja ću suditi. Tada će oni izaći s velikim blagom. 15 A ti ćeš poći u miru k svojim ocima i bit ćeš pokopan u dubokoj starosti. 16 U četvrtom koljenu oni će se vratiti ovamo; jer mjera Amorejaca nije još puna.« 17 Kad zapade sunce i nasta dubok mrak, gle: peć se zadimila i ognjeni plamen prolazio je između onih žrtvenih komada! 18 Tada sklopi Gospodin savez s Abramom i reče: »Tvojemu potomstvu dat ću ovu zemlju od rijeke egipatske sve do velike rijeke, rijeke Eufrata. 19 Zemlju Kenijaca, Kenižana, Kadmonaca, 20 Hetita, Perižana, Refaimaca, 21 Amorejaca, Kanaanaca, Girgašana i Jebusejaca.«