Prekidi

19 svibanj

Gospodnja odluka ostaje dovijeka, misli srca Njegova od koljena do koljena.

Psalam 33:11

MOJA sestra i ja silno smo se veselile praznicima u Tajvanu. Kupile smo karte za zrakoplov i rezervirale smještaj u hotelu. A onda, dva tjedna prije puta, moja je sestra saznala da mora ostati kod kuće radi neodgodivih obveza. Bile smo razočarane jer su naši planovi prekinuti.

Učenici su pratili Isusa u važnoj misiji kada je njihovo putovanje iznenada prekinuto (pročitajte Marko 5:21-42). Kći predstojnika sinagoge Jaira bila je na umoru. Svaki je trenutak bio dragocjen i Isus se uputio prema njihovom domu. Odjednom je stao i upitao: »Tko se dotakao moje haljine?« (r. 30)

To je očito razljutilo Njegove učenika jer su rekli: »Pa vidiš kako se narod tiska oko tebe, i još pitaš: ‘Tko se mene dotakao?’« (r. 30) Za razliku od njih, Isus to nije vidio kao problem već priliku da pomogne bolesnoj ženi koja je zbog bolesti bila obredno nečista i punih 12 godina izopćena iz društva (pogledajte Levitski zak. 15:25-27).

U međuvremenu je umrla Jairova kći. Bilo je prekasno ili se barem tako činilo. No, to je kašnjenje omogućilo Jairu da još bolje upozna Isusa i Njegovu moć – čak i vlast na smrti!

Nekada je naše razočaranje prilika za susret s Bogom.

– Poh Fang Chia

Kada vas sljedeći put nešto prekine, potražite u tome Božju nakanu.

Evanđelje po Marku 5:21-34

21 Kad je Isus u lađici opet prešao na drugu obalu, skupi se veliko mnoštvo naroda oko njega. On je bio još kraj mora. 22 Tada dođe jedan od predstojnikâ sinagoge, po imenu Jair. Kad ga je vidio, baci mu se pred noge 23 i vruće ga zamoli: »Kći mi je na umoru. Dođi, stavi na nju ruke da ozdravi i ostane na životu!« 24 Isus pođe s njim. Mnogo ga je naroda pratilo i tiskalo se oko njega. 25 Među njima je bila žena koja je već dvanaest godina bolovala od istjecanja krvi. 26 Mnogo je podnijela kod mnogih liječnika, potrošila je sve što je imala, a ipak nije našla pomoći; samo joj je bivalo sve gore. 27 Kad je čula za Isusa, pristupi u mnoštvu naroda njemu straga i dotače se njegove haljine; 28 jer je u sebi govorila: »Ako se samo i dotaknem njegove haljine, ozdravit ću.« 29 Odmah presta njezino istjecanje krvi, i osjeti u svom tijelu da je ozdravila od svoje bolesti. 30 Isus osjeti da je izašla iz njega sila, okrenu se odmah u mnoštvu i upita: »Tko se dotakao moje haljine?« 31 Njegovi mu učenici odgovoriše: »Pa vidiš kako se narod tiska oko tebe, i još pitaš: Tko se mene dotakao?« 32 Ali on je pogledao uokolo da opazi onu koja je to učinila. 33 Tada dođe žena uplašena i dršćući, jer je znala što se s njom dogodilo. Pade pred njega ničice i pripovjedi mu sve kako je bilo. 34 A on joj reče: »Kćeri, tvoja ti je vjera pomogla. Idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti!«